"Statistique de la mortalité dans la ville de Constantinople et la banlieue pendant l'année financière 1318/1902-1903 - 1318 senesi Martı ibtidâisinden Şubatı nihâyetine kadar Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse'de vukû' bulan vefeyâtın cetvelidir".
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AINASB0002000.jpg1.6 MBJPEG
AINASB0002000A1.jpg1.76 MBJPEG
AINASB0002000A2.jpg1.34 MBJPEG
AINASB0002001.jpg1.15 MBJPEG
AINASB0002002.jpg1.46 MBJPEG
AINASB0002003.jpg1.46 MBJPEG
AINASB0002004.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002005.jpg1.39 MBJPEG
AINASB0002007.jpg1.13 MBJPEG
AINASB0002008.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002009.jpg1.46 MBJPEG
AINASB0002010.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002011.jpg1.41 MBJPEG
AINASB0002013.jpg1.1 MBJPEG
AINASB0002014.jpg1.43 MBJPEG
AINASB0002015.jpg1.45 MBJPEG
AINASB0002016.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002017.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002019.jpg1.15 MBJPEG
AINASB0002020.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002021.jpg1.44 MBJPEG
AINASB0002022.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002023.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002025.jpg1.43 MBJPEG
AINASB0002026.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002027.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002028.jpg1.57 MBJPEG
AINASB0002029.jpg1.44 MBJPEG
AINASB0002031.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002032.jpg1.65 MBJPEG
AINASB0002033.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002034.jpg1.59 MBJPEG
AINASB0002035.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002037.jpg1.55 MBJPEG
AINASB0002038.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002039.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002040.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002041.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002043.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002044.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002045.jpg1.57 MBJPEG
AINASB0002046.jpg1.59 MBJPEG
AINASB0002047.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002049.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002050.jpg1.55 MBJPEG
AINASB0002051.jpg1.58 MBJPEG
AINASB0002052.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002053.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002055.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002056.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002057.jpg1.63 MBJPEG
AINASB0002058.jpg1.54 MBJPEG
AINASB0002059.jpg1.55 MBJPEG
AINASB0002061.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002062.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002063.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002064.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002065.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002067.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002068.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002069.jpg1.57 MBJPEG
AINASB0002070.jpg1.54 MBJPEG
AINASB0002071.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002073.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002074.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002075.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002076.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002077.jpg1.41 MBJPEG
AINASB0002079.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002080.jpg1.43 MBJPEG
AINASB0002081.jpg1.6 MBJPEG
AINASB0002082.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002083.jpg1.55 MBJPEG
AINASB0002085.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002086.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002087.jpg1.55 MBJPEG
AINASB0002088.jpg1.58 MBJPEG
AINASB0002089.jpg1.6 MBJPEG
AINASB0002091.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002092.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002093.jpg1.55 MBJPEG
AINASB0002094.jpg1.54 MBJPEG
AINASB0002095.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002097.jpg1.6 MBJPEG
AINASB0002098.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002099.jpg1.6 MBJPEG
AINASB0002100.jpg1.54 MBJPEG
AINASB0002101.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002103.jpg1.12 MBJPEG
AINASB0002104.jpg1.57 MBJPEG
AINASB0002105.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002106.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002107.jpg1.43 MBJPEG
AINASB0002109.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002110.jpg1.42 MBJPEG
AINASB0002111.jpg1.45 MBJPEG
AINASB0002112.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002113.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002115.jpg1.47 MBJPEG
AINASB0002116.jpg1.43 MBJPEG
AINASB0002117.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002118.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002119.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002121.jpg1.08 MBJPEG
AINASB0002122.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002123.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002124.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002125.jpg1.45 MBJPEG
AINASB0002127.jpg1.09 MBJPEG
AINASB0002128.jpg1.46 MBJPEG
AINASB0002129.jpg1.59 MBJPEG
AINASB0002130.jpg1.51 MBJPEG
AINASB0002131.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002133.jpg1.07 MBJPEG
AINASB0002134.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002135.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002136.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002137.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002139.jpg1.1 MBJPEG
AINASB0002140.jpg1.45 MBJPEG
AINASB0002141.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002142.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002143.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002145.jpg1.06 MBJPEG
AINASB0002146.jpg1.45 MBJPEG
AINASB0002147.jpg1.53 MBJPEG
AINASB0002148.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002149.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002151.jpg1.04 MBJPEG
AINASB0002152.jpg1.43 MBJPEG
AINASB0002153.jpg1.58 MBJPEG
AINASB0002154.jpg1.56 MBJPEG
AINASB0002155.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0002157.jpg1.5 MBJPEG
AINASB0002158.jpg1.44 MBJPEG
AINASB0002159.jpg1.49 MBJPEG
AINASB0002160.jpg1.48 MBJPEG
AINASB0002161.jpg1.46 MBJPEG
AINASB0002162.jpg1.78 MBJPEG
AINASB0002163.jpg1.59 MBJPEG
Başlık
"Statistique de la mortalité dans la ville de Constantinople et la banlieue pendant l'année financière 1318/1902-1903 - 1318 senesi Martı ibtidâisinden Şubatı nihâyetine kadar Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse'de vukû' bulan vefeyâtın cetvelidir".
Yazar/Üreten
Administration Sanitaire de L'Empire Ottoman - Daire-i Umûr-ı Sıhhiye
Yayıncı
Imprimerie Osmanié, Constantinople - Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet
Yayın Tarihi
1903
Dil
Fransızca
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207667
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
33 cm, Baskı - Print
Doküman Sayısı
140
Kod
AINASB0002
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.