"Statistique de la mortalité dans la ville de Constantinople et le banlieu pendant l'année financière 1313-14/1898-99 - 1314 senesi Martı ibtidâisinden Şubatı nihâyetine kadar Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse vefeyât cetvelidir".
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AINASB0001000.jpg2.18 MBJPEG
AINASB0001000A1.jpg1.68 MBJPEG
AINASB0001001.jpg1.52 MBJPEG
AINASB0001002.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001003.jpg2.28 MBJPEG
AINASB0001004.jpg2.19 MBJPEG
AINASB0001005.jpg2.29 MBJPEG
AINASB0001006.jpg2.1 MBJPEG
AINASB0001007.jpg2.28 MBJPEG
AINASB0001008.jpg2.28 MBJPEG
AINASB0001009.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001010.jpg2.08 MBJPEG
AINASB0001011.jpg2.13 MBJPEG
AINASB0001012.jpg2.11 MBJPEG
AINASB0001013.jpg2.02 MBJPEG
AINASB0001014.jpg2.11 MBJPEG
AINASB0001015.jpg2.17 MBJPEG
AINASB0001016.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001017.jpg2.13 MBJPEG
AINASB0001018.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001019.jpg2.1 MBJPEG
AINASB0001020.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001021.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001022.jpg2.15 MBJPEG
AINASB0001023.jpg2.26 MBJPEG
AINASB0001024.jpg2.18 MBJPEG
AINASB0001025.jpg2.28 MBJPEG
AINASB0001026.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001027.jpg2.11 MBJPEG
AINASB0001028.jpg2.26 MBJPEG
AINASB0001029.jpg2.24 MBJPEG
AINASB0001030.jpg2.08 MBJPEG
AINASB0001031.jpg2.19 MBJPEG
AINASB0001032.jpg2.26 MBJPEG
AINASB0001033.jpg2.16 MBJPEG
AINASB0001034.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001035.jpg2.19 MBJPEG
AINASB0001036.jpg2.19 MBJPEG
AINASB0001037.jpg2.08 MBJPEG
AINASB0001038.jpg2 MBJPEG
AINASB0001039.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001040.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001041.jpg2.07 MBJPEG
AINASB0001042.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001043.jpg2.11 MBJPEG
AINASB0001044.jpg2.05 MBJPEG
AINASB0001045.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001046.jpg1.97 MBJPEG
AINASB0001047.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001048.jpg2.03 MBJPEG
AINASB0001049.jpg2.15 MBJPEG
AINASB0001050.jpg2.02 MBJPEG
AINASB0001051.jpg2.1 MBJPEG
AINASB0001052.jpg2.15 MBJPEG
AINASB0001053.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001054.jpg2.03 MBJPEG
AINASB0001055.jpg2.14 MBJPEG
AINASB0001056.jpg2.08 MBJPEG
AINASB0001057.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001058.jpg2.02 MBJPEG
AINASB0001059.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001060.jpg2.03 MBJPEG
AINASB0001061.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001062.jpg2.05 MBJPEG
AINASB0001063.jpg2.07 MBJPEG
AINASB0001064.jpg2.07 MBJPEG
AINASB0001065.jpg2.07 MBJPEG
AINASB0001066.jpg2 MBJPEG
AINASB0001067.jpg2.01 MBJPEG
AINASB0001068.jpg2.07 MBJPEG
AINASB0001069.jpg2.02 MBJPEG
AINASB0001070.jpg2.08 MBJPEG
AINASB0001071.jpg2.19 MBJPEG
AINASB0001072.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001073.jpg2.2 MBJPEG
AINASB0001074.jpg2.05 MBJPEG
AINASB0001075.jpg2.13 MBJPEG
AINASB0001076.jpg2.19 MBJPEG
AINASB0001077.jpg2.22 MBJPEG
AINASB0001078.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001079.jpg2.17 MBJPEG
AINASB0001080.jpg2.21 MBJPEG
AINASB0001081.jpg2.17 MBJPEG
AINASB0001082.jpg2.1 MBJPEG
AINASB0001083.jpg2.17 MBJPEG
AINASB0001084.jpg2.15 MBJPEG
AINASB0001085.jpg2.21 MBJPEG
AINASB0001086.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001087.jpg2.18 MBJPEG
AINASB0001088.jpg2.2 MBJPEG
AINASB0001089.jpg2.14 MBJPEG
AINASB0001090.jpg2.04 MBJPEG
AINASB0001091.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001092.jpg2.14 MBJPEG
AINASB0001093.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001094.jpg2.05 MBJPEG
AINASB0001095.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001096.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001097.jpg2.09 MBJPEG
AINASB0001098.jpg2.1 MBJPEG
AINASB0001099.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001100.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001101.jpg2.06 MBJPEG
AINASB0001102.jpg2.01 MBJPEG
AINASB0001103.jpg1.99 MBJPEG
AINASB0001104.jpg2.1 MBJPEG
AINASB0001105.jpg2.25 MBJPEG
AINASB0001106.jpg2.07 MBJPEG
AINASB0001107.jpg2.17 MBJPEG
AINASB0001108.jpg2.18 MBJPEG
AINASB0001109.jpg2.12 MBJPEG
AINASB0001110.jpg1.96 MBJPEG
Başlık
"Statistique de la mortalité dans la ville de Constantinople et le banlieu pendant l'année financière 1313-14/1898-99 - 1314 senesi Martı ibtidâisinden Şubatı nihâyetine kadar Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse vefeyât cetvelidir".
Yazar/Üreten
Administration Sanitaire de L'Empire Ottoman - Daire-i Umûr-ı Sıhhiye
Yayıncı
Typographie & Lithographie Osmanié, Constantinople - Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet
Yayın Tarihi
1899
Dil
Fransızca
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207666
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
39 cm, Baskı - Print
Doküman Sayısı
112
Kod
AINASB0001
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.