Mehmet Ali Bağana'nın Paris'ten kardeşi Münevver Ayaşlı'ya gönderdiği mektup - Letter sent by Mehmet Ali Bağana, Paris, to Münevver Ayaşlı, his sister
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMSBBDOC338.jpg988.26 KBJPEG
AFMSBBDOC338A1.jpg960 KBJPEG
AFMSBBDOC338A2.jpg927.04 KBJPEG
AFMSBBDOC338A3.jpg870.49 KBJPEG
Başlık
Mehmet Ali Bağana'nın Paris'ten kardeşi Münevver Ayaşlı'ya gönderdiği mektup - Letter sent by Mehmet Ali Bağana, Paris, to Münevver Ayaşlı, his sister
Yazar/Üreten
Mehmet Ali Bağana
Yayın Tarihi
1952-07-22
Dil
Türkçe
Kapsam
Paris, Fransa - Paris, France
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207619
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17,6-21,5 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
4
Kod
AFMSBBDOC338
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.