Mehmet Ali Bağana'nın kardeşi Münevver Ayaşlı Schömberg'ten gönderdiği mektup - Letter sent by Mehmet Ali Bağana, Schömberg, to Münevver Ayaşlı, his sister
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMSBBDOC333.jpg1,001.67 KBJPEG
AFMSBBDOC333A1.jpg1.09 MBJPEG
AFMSBBDOC333A2.jpg929.05 KBJPEG
Başlık
Mehmet Ali Bağana'nın kardeşi Münevver Ayaşlı Schömberg'ten gönderdiği mektup - Letter sent by Mehmet Ali Bağana, Schömberg, to Münevver Ayaşlı, his sister
Yazar/Üreten
Mehmet Ali Bağana
Tanım
Mehmet Ali Bağana sanatoryumda geçirdikleri vakitten, sağlık durumundan, Lütfi Kırdar'ın oğlunun da sanatoryumda kaldığından bahsediyor. - Mehmet Ali Bağana mentions that spending their times in the sanatorium, Bülent Bağana's health, and Lüfti Kırdar's son staying in the sanatorium.
Yayın Tarihi
1952-08-12
Dil
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Schömberg, Almanya - Schömberg, Germany
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207614
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17,6-21,5 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
3
Kod
AFMSBBDOC333
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.