Mehmet Ali Bağana'nın Bay Leppert'e gönderdiği mektup - Letter sent by Mehmet Ali Bağana to Mr. Leppert
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMSBBDOC330.jpg1.35 MBJPEG
Başlık
Mehmet Ali Bağana'nın Bay Leppert'e gönderdiği mektup - Letter sent by Mehmet Ali Bağana to Mr. Leppert
Yazar/Üreten
Mehmet Ali Bağana
Tanım
Mehmet Ali Bağana, Société de Banque Suisse aracılığıyla Waldsanatorium'da Dr. Schröder adına para (250 $) göndermiştir. Kalan 250 Markın Münevver Ayaşlı aracılığıyla kendisine gönderilmesini istemiştir. - Mehmet Ali Bağana paid money (250 $) to Dr. Schröder at Waldsanatorium through Société de Banque Suisse. He requested that the rest of money (250 Mark) sent to him via Münevver Ayaşlı.
Yayın Tarihi
1953-03-17
Dil
Almanca
Kapsam
Württemberg, Almanya - Württemberg, Germany
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207611
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,8-26,9 cm, Daktilo yazısı - Typewriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AFMSBBDOC330
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.