Serhat Kiraz, İsimsiz, "Sanat Olarak Betik" (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1980), sergi hazırlığı - Serhat Kiraz, Untitled, "Book as Art" (State Academy of Fine Arts Gallery, Istanbul, 1980), exhibition preparation
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SERH003001.jpg1.31 MBJPEG
SERH003002.jpg1.19 MBJPEG
Başlık
Serhat Kiraz, İsimsiz, "Sanat Olarak Betik" (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1980), sergi hazırlığı - Serhat Kiraz, Untitled, "Book as Art" (State Academy of Fine Arts Gallery, Istanbul, 1980), exhibition preparation
Yazar/Üreten
Serhat Kiraz
Yayın Tarihi
1980-03-22
1980-04-05
Kapsam
İstanbul
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207374
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
2
Kod
SERH003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Serhat Kiraz
Temin Şekli
Serhat Kiraz'ın izniyle - Courtesy of Serhat Kiraz

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.