Serhat Kiraz'a gönderilen kartpostal - Postcard sent to Serhat Kiraz
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
SERDOC112001.jpg1.94 MBJPEG
SERDOC112002.jpg1.3 MBJPEG
Başlık
Serhat Kiraz'a gönderilen kartpostal - Postcard sent to Serhat Kiraz
Yayın Tarihi
1994-08-30
Dil
Fransızca
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/207319
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-10 cm, Baskı - Print, Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper
Doküman Sayısı
2
Kod
SERDOC112
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Serhat Kiraz
Temin Şekli
Serhat Kiraz'ın izniyle - Courtesy of Serhat Kiraz

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.