1-10 / 35
PreviewTitleCreatorIssue Date
SERH184001.jpg.jpg
Serhat Kiraz, "Kontrast", Kişisel Sergi (Totem Il Canale Sanat Galerisi, Venedik, İtalya, 1993), sergi açılışı - Serhat Kiraz, "Contrast", Solo Exhibition (Totem Il Canale Art Gallery, Venice, Italy, 1993), exhibition opening-1993
SERH183001.jpg.jpg
Serhat Kiraz, "Kontrast", Kişisel Sergi (Totem Il Canale Sanat Galerisi, Venedik, İtalya, 1993), sergi kurulumu - Serhat Kiraz, "Contrast", Solo Exhibition (Totem Il Canale Art Gallery, Venice, Italy, 1993), exhibition installationSerhat Kiraz1993
SERH186001.jpg.jpg
"Buluşma: Sanat" (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul, 1993), sergi açılışı - "Treffen: Kunst" (Istanbul Museum of Painting and Sculpture, Istanbul, 1993), exhibition opening-1993
SERH185001.jpg.jpg
"Koridor 1, 2, 3, 4" (Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 1993), sergiden görünüm - "Corridor 1, 2, 3, 4" (Atatürk Library, İstanbul, 1993), exhibition view-1993-02-10; 1993-03-10
SERD042001.jpg.jpgSerhat Kiraz'ın "Kontrast" işi için kullandığı desen - Drawing used by Serhat Kiraz for his installation "Contrast"-1993
SERD014001.jpg.jpg
Serhat Kiraz, "Kontrast", eskizler - Serhat Kiraz, "Contrast", sketchesSerhat Kiraz1993
SERD011001.jpg.jpg
Serhat Kiraz, "Translation", eskizler - Serhat Kiraz, "Translation", sketchesSerhat Kiraz1993
SERD016001.jpg.jpg
Serhat Kiraz, "Kontrast", Kişisel Sergi (Totem Il Canale Sanat Galerisi, Venedik, İtalya, 1993), malzeme listesi - Serhat Kiraz, "Contrast", Solo Exhibition (Totem Il Canale Art Gallery, Venice, Italy, 1993), list of materialsSerhat Kiraz1993
SERD025001.jpg.jpgSerhat Kiraz, "Karşıt" (1993), çizimler - Serhat Kiraz, "The Opposite" (1993), drawingsSerhat Kiraz1993
SERD028001.jpg.jpg
Serhat Kiraz, "7", eskizler - Serhat Kiraz, "7", sketchesSerhat Kiraz1993
1-10 / 35