Görsel Sanatçılar Derneği (GSD) üyeleri "Kuşadası Kültür ve Sanat Şenliği" (Kuşadası, Aydın, 1980) sırasında ellerindeki pankart ile Aydın Valiliği'ni protesto ederken - Visual Artists Association (GSD) members protesting the Governership of Aydın with a banner during the "Kuşadası Culture and Art Festival" (Kuşadası, Aydın, 1980)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
DRKH130.jpg2.35 MBJPEG
Başlık
Görsel Sanatçılar Derneği (GSD) üyeleri "Kuşadası Kültür ve Sanat Şenliği" (Kuşadası, Aydın, 1980) sırasında ellerindeki pankart ile Aydın Valiliği'ni protesto ederken - Visual Artists Association (GSD) members protesting the Governership of Aydın with a banner during the "Kuşadası Culture and Art Festival" (Kuşadası, Aydın, 1980)
Tanım
Soldan sağa: Yusuf Taktak, Fatoş Beykal, Orhan Taylan, Sabahattin Tuncer, Dilek Ulusoy, Arif Aşçı. Pankartın üzerinde: "Duvar Resminden Korkuyorlar. Duvar resmini yasaklayan gerici yasalara hayır" - From left to right: Yusuf Taktak, Fatoş Beykal, Orhan Taylan, Sabahattin Tuncer, Dilek Ulusoy, Arif Aşçı. On the banner: "They are scared of murals. No to reactionary laws prohibiting mural painting"
Not
Şenliğe katılan sanatçıların duvarlara resim yapması Aydın Valiliği'nin emri ile engellendi - Participating artists were prevented from painting murals by the order of the Governership of Aydın
Yayın Tarihi
1980-09-08
1980-09-11
Kapsam
Kuşadası, Aydın
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206936
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
35 mm, Pozitif film - Positive film, Siyah beyaz - Black & white
Doküman Sayısı
1
Kod
DRKH130
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Yusuf Taktak
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.