Mehmet Aksoy, "İşçi ve Çocuğu", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Belediye binası, Antalya, 1976), saldırı sonrası işin onarımı - Mehmet Aksoy, "The Worker and Son", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Municipality, Antalya, 1976), repairing artwork after being vandalised
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
DRKH102.jpg167.58 KBJPEG
Başlık
Mehmet Aksoy, "İşçi ve Çocuğu", "13. Antalya Uluslararası Film ve Sanat Festivali, Resim ve Heykel Sempozyumu" (Belediye binası, Antalya, 1976), saldırı sonrası işin onarımı - Mehmet Aksoy, "The Worker and Son", "13th Antalya International Film and Art Festival, Painting and Sculpture Symposium" (Municipality, Antalya, 1976), repairing artwork after being vandalised
Yazar/Üreten
Mehmet Aksoy
Tanım
Mehmet Aksoy saldırıya uğrayan işini onarırken - Mehmet Aksoy repairing his vandalised artwork
Not
Heykel, sempozyum sırasında uğradığı saldırıdan sonra Mehmet Aksoy tarafından tekrardan yapıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Kenan Evren'in emri ile kaldırıldı. 2001 yılında Karaalioğlu Parkı'na yerleştirildi. - The statue was reconstructed by Mehmet Aksoy after being vandalised during the symposium. It was removed by the order of Kenan Evren after the September 12, 1980 military coup. In 2001, it was placed in Karaalioğlu Park.
Yayın Tarihi
1976-06
Kapsam
Antalya
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206908
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
1
Kod
DRKH102
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Selahattin Tonguç
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.