Mühendis ve Mimar Cemiyeti salnâmesi için her bir üyenin kendi el yazısıyla öz geçmişi - Each member's own handwritten resume prepared for the annual of the Society for Engineers and Architects
Files
File Description SizeFormat 
TMDOC0003001.jpg"Mühendis Hüsnü Rıza Beyefendi, Dersaadet, [Teşvikât-ı Sınaiye] Müdürü"1.56 MBJPEG
TMDOC0003002.jpg"Mühendis Fuad Beyefendi, Ticaret Nezâreti Sanayi Müdür-i Umûmî, Sanayi Mektebi muallimlerinden".1.46 MBJPEG
TMDOC0003003.jpg"Said Beyefendi, Sanayi Müdür-i Umûm-i Sabıkı"1.58 MBJPEG
TMDOC0003003A.jpg"Said Beyefendi, Sanayi Müdür-i Umûm-i Sabıkı"1.39 MBJPEG
TMDOC0003004.jpg"Mühendis Mustafa Arif Beyefendi, Ticaret ve Ziraat Nezâreti Sanayi Müfettişi ve Mekteb-i Sanayi Müdürü"1.52 MBJPEG
TMDOC0003005.jpg"Mimar Nihad Beyefendi, Evkâf Nezâreti Heyet-i Fenniye Reisi Muavini"1.56 MBJPEG
TMDOC0003006.jpg"İstanbul Turuk-u Maâbir Müfettişi Zühdî Beyefendi"1.63 MBJPEG
TMDOC0003007.jpg"Elektrik Mühendisi Burhaneddin Beyefendi, Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Elektrik Mühendisi"1.61 MBJPEG
TMDOC0003008.jpg"Yusuf [Razi] Beyefendi, 19 Kanun-i Evvel sene 1336 / 1920"1.54 MBJPEG
TMDOC0003009.jpg"Müsteşar Burhaneddin, 1315"1.31 MBJPEG
TMDOC0003009A.jpg"Müsteşar Burhaneddin, 1315"1.26 MBJPEG
TMDOC0003010.jpg"Burhaneddin Beyefendi, Müsteşar"1.26 MBJPEG
TMDOC0003011.jpg"Mühendis İbrahim Beyefendi, 14 Kanun-i Evvel sene 1336 / 1920. Turuk-u Maâbir Kondüktör Mekteb-i Âlî Müdürü."1.45 MBJPEG
TMDOC0003011A.jpg"Mühendis İbrahim Beyefendi, 14 Kanun-i Evvel sene 1336 / 1920. Turuk-u Maâbir Kondüktör Mekteb-i Âlî Müdürü."1.27 MBJPEG
TMDOC0003012.jpg"Mühendis Mehmed Emin Beyefendi, 21 Kanun-i Evvel sene 1336 / 1920, Haydarpaşa-Ankara Hattı Serkomiseri."1.48 MBJPEG
TMDOC0003012A.jpg"Mühendis Mehmed Emin Beyefendi, 21 Kanun-i Evvel sene 1336 / 1920, Haydarpaşa-Ankara Hattı Serkomiseri."1.38 MBJPEG
TMDOC0003013.jpg"Mühendis Hasan Kadri Beyefendi, Şehzadebaşı"1.37 MBJPEG
TMDOC0003014.jpg"Mühendis Halid Beyefendi, Sütlüce"1.57 MBJPEG
TMDOC0003015.jpg"Mühendis Süreyya Beyefendi, 12 Kanun-i Evvel sene 1336 / 1920, Ayasofya, İstanbul Vilâyeti T. Umûmiye Mühendisi"1.62 MBJPEG
TMDOC0003016.jpg"Mühendis Ali Beyefendi, Nişantaşı, Defter-i Hâkânî"1.42 MBJPEG
TMDOC0003017.jpg"Mühendis Hasan Cevdet Beyefendi, Makriköy (Bakırköy), Nafia-Demiryollarında"1.33 MBJPEG
TMDOC0003018.jpg"Mühendis Hasan Sabri Beyefendi, 14 Kanun-i Evvel sene 1337, Beşiktaş, Turuk-u Maâbir Heyet-i Fenniye Müdürü"1.41 MBJPEG
TMDOC0003018A.jpg"Mühendis Hasan Sabri Beyefendi, 14 Kanun-i Evvel sene 1337, Beşiktaş, Turuk-u Maâbir Heyet-i Fenniye Müdürü"1.19 MBJPEG
TMDOC0003019.jpg"Mühendis Necib Bey, Sinop"1.52 MBJPEG
TMDOC0003020.jpg"Mühendis Necib Beyefendi, Amasya"1.37 MBJPEG
TMDOC0003021.jpg"Muallim Salim Beyefendi, 7 Şubat sene 1338 / 1922"1.33 MBJPEG
TMDOC0003022.jpg"T. ve M. Müdür-i Umûmî Muavini [A. F.]"1.36 MBJPEG
TMDOC0003022A.jpg"T. ve M. Müdür-i Umûmî Muavini [A. F.]"1.4 MBJPEG
TMDOC0003023.jpg"Mühendis Mehmed Nuri Beyefendi, 7 Kanun-i Evvel sene 1336, Trabzon, Demiryolları Müdür-i Umûmî Muavini"1.42 MBJPEG
TMDOC0003024.jpg"Mühendis Süleyman Behcet Beyefendi, Selanik, Sabık Evkâf Elektrikli Tramvay Sermühendisi"1.37 MBJPEG
TMDOC0003025.jpg"Mühendis Mehmed Ali Bey, Kadıköy, Sabık Beyoğlu Belediye Müdürü"1.36 MBJPEG
TMDOC0003025A.jpg"Mühendis Mehmed Ali Bey, Kadıköy, Sabık Beyoğlu Belediye Müdürü"1.23 MBJPEG
TMDOC0003026.jpg"Mühendis Neşet Beyefendi, Kadıköy, Üsküdar Belediye Müdür-i Sabıkı"1.52 MBJPEG
TMDOC0003027.jpg"Mühendis Fikri Beyefendi, Selanik, Muallim"1.4 MBJPEG
TMDOC0003028.jpg"Mühendis Ferid Beyefendi, Üsküdar, Nafia Demiryolları Heyet-i Fenniye Müdürü"1.41 MBJPEG
TMDOC0003028A.jpg"Mühendis Ferid Beyefendi, Üsküdar, Nafia Demiryolları Heyet-i Fenniye Müdürü"1.4 MBJPEG
TMDOC0003029.jpg"Mühendis Fuad Beyefendi, Rusçuk, Fatih Belediye Sermühendisi"1.41 MBJPEG
TMDOC0003030.jpg"Mühendis Ahmed Cevdet Beyefendi, Harput, Şehremâneti Heyet-i Fenniye Müdürü"1.35 MBJPEG
TMDOC0003030A.jpg"Mühendis Ahmed Cevdet Beyefendi, Harput, Şehremâneti Heyet-i Fenniye Müdürü"1.19 MBJPEG
TMDOC0003031.jpg"Mühendis Osman Fikri Beyefendi, Selanik, Turuk-u Maâbir Müdür-i Umûmî Muavini"1.31 MBJPEG
TMDOC0003032.jpg"Büyük Ahmed Bey, 1314"1.25 MBJPEG
TMDOC0003033.jpg"Mühendis İzzet Beyefendi, Beylerbeyi, Anadolu Hattı Tamirat Müfettişi, Muallim"1.53 MBJPEG
TMDOC0003034.jpg"Mühendis Galib Beyefendi, Konya, Şehremâneti Tetkik Şubesi"1.57 MBJPEG
TMDOC0003035.jpg"Mühendis İbrahim Beyefendi, Üsküdar, Nafia-Turuk-u Maâbir azasından"1.51 MBJPEG
TMDOC0003035A.jpg"Mühendis İbrahim Beyefendi, Üsküdar, Nafia-Turuk-u Maâbir azasından"1.38 MBJPEG
TMDOC0003036.jpg"Mühendis Mehmed Şefik Beyefendi, Selimiye, Vapur Acenta Memuru"1.57 MBJPEG
TMDOC0003037.jpg"Mühendis Ahmed Şükrü Beyefendi, Hisar, 17 Kanun-i Evvel sene 1336"1.63 MBJPEG
TMDOC0003038.jpg"Mühendis [Razi] Beyefendi, İzmir, İzmir İmalât Nafia Komiseri, 14 [?] sene 1338"1.49 MBJPEG
TMDOC0003039.jpg"Mühendis Halil Rıfat Beyefendi, Üsküdar, Nafia Demiryollarında Mühendis, 20 Kanun-i Evvel sene 1336"1.6 MBJPEG
TMDOC0003039A.jpg"Mühendis Halil Rıfat Beyefendi, Üsküdar, Nafia Demiryollarında Mühendis, 20 Kanun-i Evvel sene 1336"1.5 MBJPEG
TMDOC0003040.jpg"Merhum Hasan Tahsin Beyefendi, Hayrabolu, Şehid"1.45 MBJPEG
TMDOC0003041.jpg"Tahsin, Hayrabolu, 1322"1.42 MBJPEG
TMDOC0003042.jpg"Faruk, 1322"1.39 MBJPEG
TMDOC0003043.jpg"Merhum Mühendis Mehmed Fahri Bey, Burhaniye, Şehid"1.47 MBJPEG
TMDOC0003044.jpg"Mühendis, hendese-i resmiye tatbikâtı muallimi. 11 Kanun-i Evvel sene 1336". İmza okunamadı.1.32 MBJPEG
TMDOC0003045.jpg"Mühendis Hüseyin Rafet Beyefendi, Dizdariye, Nafia Demiryolları İdaresi'nde"1.58 MBJPEG
TMDOC0003045A.jpg"Mühendis Hüseyin Rafet Beyefendi, Dizdariye, Nafia Demiryolları İdaresi'nde"1.39 MBJPEG
TMDOC0003046.jpg"Mühendis Celaleddin Beyefendi, [Sultan Selim]"1.62 MBJPEG
TMDOC0003046A.jpg"Mühendis Celaleddin Beyefendi, [Sultan Selim]"1.8 MBJPEG
TMDOC0003047.jpg"Mühendis Muzaffer Salih Bey"1.44 MBJPEG
TMDOC0003048.jpg"Merhum Mühendis Emin Bey, Aydın, vefat"1.52 MBJPEG
TMDOC0003049.jpg"Mühendis Osman Tevfik Beyefendi, Selanik, Ankara-Sivas Hattı Hareket ve […] Şubeleri Müdürü"1.54 MBJPEG
TMDOC0003050.jpg"Mühendis Mehmed Vehbi Beyefendi, Samsun, 15 Kanun-i Evvel sene 1336"1.6 MBJPEG
TMDOC0003050A.jpg"Mühendis ve Mimar Mehmed Vehbi Beyefendi, Samsun, 15 Kanun-i Evvel sene 1336"1.45 MBJPEG
TMDOC0003051.jpg"Mühendis Ziya Beyefendi, Kadıköy"1.5 MBJPEG
TMDOC0003051A.jpg1.45 MBJPEG
TMDOC0003052.jpg"[Ayas Sebil], Mühendis, Muallim Muavini"1.21 MBJPEG
TMDOC0003052A.jpg1.09 MBJPEG
TMDOC0003053.jpg"Mühendis Hüseyin Rıfkı Beyefendi, Dimetoka, Nafia İdaresi"1.62 MBJPEG
TMDOC0003053A.jpg"Mühendis Hüseyin Rıfkı Beyefendi, Dimetoka, Nafia İdaresi"1.32 MBJPEG
TMDOC0003054.jpg"[Ahmed Kemal Küçük Mustafa], 1324"1.36 MBJPEG
TMDOC0003055.jpg"Mühendis Talat Beyefendi, Selanik"1.44 MBJPEG
TMDOC0003056.jpg"Mühendis Asaf Bey, Kuruçeşme, Umûr-ı [Mübâhi]"1.49 MBJPEG
TMDOC0003057.jpg"Mühendis Ziya Beyefendi, Gelibolu, Şehremâneti Harita Şubesi Müdürü, 28 Kanun-i Evvel sene 1336"1.56 MBJPEG
TMDOC0003057A.jpg1.4 MBJPEG
TMDOC0003058.jpg"Mühendis Halil Bey, Balçık, Nafia Nezâreti'nde: Umûr-ı [Mübâhî] Heyet-i İstikşâfiyesi'nde"1.47 MBJPEG
TMDOC0003059.jpg"Mühendis Haydar Salih"1.33 MBJPEG
TMDOC0003060.jpg"Ali Kazım bin Hacı Galip"1.33 MBJPEG
TMDOC0003061.jpg"Mühendis Haydar Bey,Küçük Mustafa Paşa, Şehremâneti Mimarî Şubesi'nde"1.41 MBJPEG
TMDOC0003061A.jpg"Mühendis Haydar Bey,Küçük Mustafa Paşa, Şehremâneti Mimarî Şubesi'nde"1.3 MBJPEG
TMDOC0003062.jpg"Mühendis Asım Bey, Niğde, 29 Kanun-i Evvel sene 1336"1.47 MBJPEG
TMDOC0003062A.jpg1.62 MBJPEG
TMDOC0003063.jpg"Mühendis Nazif Bey, Samsun, Sivas Vilâyeti'nde"1.51 MBJPEG
TMDOC0003063A.jpg"Mühendis Nazif Bey, Samsun, Sivas Vilâyeti'nde"1.38 MBJPEG
TMDOC0003064.jpg"Mühendis Ali N. Bey, Türbedere"1.55 MBJPEG
TMDOC0003065.jpg"Mühendis Sami Bey, Küçük Mustafa Paşa, Defter-i Hâkânî Heyet-i Fenniyesi'nde, 16 Kanun-i Evvel sene 1336"1.38 MBJPEG
TMDOC0003066.jpg"Mühendis Hakkı Bey, Resne, Şehremâneti Harita Şubesi'nde"1.33 MBJPEG
TMDOC0003067.jpg"Mühendis Halid Bey, [H.], Arabistan'da"1.35 MBJPEG
TMDOC0003068.jpg"Mühendis Cemal Bey, Girit, Evkâf Heyet-i Fenniyesi'nde"1.3 MBJPEG
TMDOC0003069.jpg"Mühendis Hilmi Bey, Adana"1.3 MBJPEG
TMDOC0003070.jpgMühendis Midhat Bey, Seddülbahir, Demiryolları İstikşaf Şubesi'nde""1.39 MBJPEG
TMDOC0003071.jpg"Mühendis Şevket Bey, Trabzon"1.32 MBJPEG
TMDOC0003072.jpg"Mühendis İbrahim Bey, Üsküdar"1.3 MBJPEG
TMDOC0003073.jpg"Mühendis Abdurrahman Bey, Divriği, Defter-i Hâkânî Heyet-i Fenniyesi'nde, 12/12/1336"1.33 MBJPEG
TMDOC0003074.jpg"Mühendis Ziya Bey, Kıbrıs, Defter-i Hâkânî"1.31 MBJPEG
TMDOC0003075.jpg"Mühendis Tevfik Bey, Isparta, Defter-i Hâkânî Heyet-i Fenniyesi'nde, 12/12/1336"1.35 MBJPEG
TMDOC0003076.jpg"Mühendis [N.] Bey, Maraş"1.32 MBJPEG
TMDOC0003077.jpg"Mühendis Subhi Bey, Dersaadet, Defter-i Hâkânî Heyet-i Fenniyesi'nde, 12/12/1336"1.41 MBJPEG
TMDOC0003078.jpg"Mühendis Muzaffer Bey, Selanik, [Şehir] Harita Şirketi'nde"1.5 MBJPEG
TMDOC0003079.jpg"Osman Nuri Bey, Nafia Nezâreti. Ali Bey, Hicaz. Ali Bey, Selanik. Mustafa Zühdi, Konya. Ahmed Muzaffereddin, Konya".1.11 MBJPEG
TMDOC0003080.jpg"Zühdi Bey, Nafia Nezâreti. İrfan Efendi, Hasköy. Fevzi Efendi, Yanya".1.14 MBJPEG
TMDOC0003080A.jpg"Şefik Bey. Osman Vehbi Bey. Abdullah Necati Bey. Osman Nuri Bey. Şevket Efendi".1.12 MBJPEG
TMDOC0003081.jpg"Bedri Bey, İstanbul. Şerefeddin, Trabzon, Bursa. Mehmed Ali Bey, Bursa".1.07 MBJPEG
TMDOC0003081A.jpg"Tayyar Bey. Hulusi. Ali Rıza Bey, Eski Ali Paşa merhum. Nafiz Bey. Ragıp Bey".1.12 MBJPEG
TMDOC0003082.jpg"Mühendis Ahmed Fahri Bey"1.3 MBJPEG
TMDOC0003083.jpg"Mühendis Ahmed Asım"1.3 MBJPEG
TMDOC0003084.jpg"Mühendis Mehmed Said Bey, 20 Kanun-i Evvel sene 1338"1.33 MBJPEG
TMDOC0003084A.jpg"Mühendis Mehmed Said Bey, 20 Kanun-i Evvel sene 1338"1.23 MBJPEG
TMDOC0003085.jpg"Asaf, Kuruçeşme. Asaf, Eyüb. İbrahim, Tophane. İbrahim, Bosna. İbrahim, Üsküdar. İbrahim, Beşiktaş".1.4 MBJPEG
TMDOC0003085A01.jpg"İbrahim Edhem, Üsküdar. İbrahim C., Tikveş. İbrahim Hakkı, Bosna. İbrahim Selahaddin, Tophane".1.42 MBJPEG
TMDOC0003085A02.jpg"İbrahim Fikri, Üsküdar. İbrahim Fehim, Kadıköy. Ahmed, [?]. Ahmed, Kırım. Ahmed, Görice. Ahmed, Girit. Ahmed İhsan, Manisa. Ahmed İhsan, İstanbul".1.44 MBJPEG
TMDOC0003085A03.jpg"Ahmed Besim, Selanik. Ahmed Tevfik, Isparta. Ahmed Cavid, Galata. Ahmed Cemaleddin, Girit. Ahmed Cevdet, Harput".1.39 MBJPEG
TMDOC0003085A04.jpg"Ahmed Hulusi, Defterdar. Ahmed Hayreddin, Üsküdar. Ahmed Sermed, Selanik. Ahmed Rüşdi, Üsküdar. Ahmed Rıza, Hasköy. Ahmed Rıza, Kıbrıs".1.31 MBJPEG
TMDOC0003085A05.jpg"Ahmed Şükrü, Hisar. Ahmed Said, Selanik. Ahmed Asım, Görice. Ahmed Fahri, Kırım".1.36 MBJPEG
TMDOC0003085A06.jpg"Ahmed Ferid, Üsküdar. Ahmed Fehmi, [Dırağman], Ahmed Kemal, Tophane. Ahmed Muhtar, Üsküdar".1.41 MBJPEG
TMDOC0003085A07.jpg"Ahmed Muhtar, Fatih, Trabzon"1.38 MBJPEG
TMDOC0003085A08.jpg"Ahmed Muhtar, Fatih. Ahmed Muzaffereddin, [?]. Ahmed Necmeddin, Adana. İdris, Preşova. [Erşed], Musul".1.31 MBJPEG
TMDOC0003085A09.jpg"İsmail Hakkı, Çırçır. İsmail Hakkı, Selanik. İsmail Hakkı, Resne. İsmail Adlî, Selanik. İsmail Subhi, Âsitâne. İsmail Ziya, Üsküdar".1.36 MBJPEG
TMDOC0003085A10.jpg"Eşref, Selanik. Eşref, Vefa. Eşref Lütfî, Görice. Ekrem Hakkı, İstanbul. İlyas, Köstence. İlyas, Fatih".1.38 MBJPEG
TMDOC0003085A11.jpg"Emin, Beşiktaş. Emin, Aydın. Emin, Köprülü. Emin, Girit. Emin, Girit. Emin Tac, Aydın. Emin Sami, Selanik".1.32 MBJPEG
TMDOC0003086.jpg"Mehmed Ali, Beşiktaş"1.15 MBJPEG
TMDOC0003087.jpg"Mühendis İlyas Bey"1.43 MBJPEG
TMDOC0003088.jpg"Sadık Bey (Öztekin)"1.34 MBJPEG
Title
Mühendis ve Mimar Cemiyeti salnâmesi için her bir üyenin kendi el yazısıyla öz geçmişi - Each member's own handwritten resume prepared for the annual of the Society for Engineers and Architects
Description
"Dersaadet tabi mühendisler salnamesi için âtîdeki malumâta ihtiyaç hâsıl olduğundan doldurarak süratle iâdesi temenniyâtıyla takdîm-i ihtirâmât olunur efendim, 1 Kanun-i Evvel 1336 / 1920". "Tevellüdünüz; Mahal-i vilâdet; Mezun olduğunuz mekâtib-i âliyye; Tarih-i mezuniyetiniz; Bulunduğunuz memuriyetler veya vazifelerle müddetleri". "Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti" mührü ve kâtib-i umûmî imzası vardır.
Issue Date
1920-12-01
Language
Ottoman Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206678
Collections
Type
Format
16-22,2 cm, El yazısı - Handwriting
Number of Scanned Documents
124
Identifier
TMDOC0003
Rights
Open Access
Rights Holder
SALT Araştırma - SALT Research
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org