Diyarbakır Üniversitesi: Vaziyet planı baskı kalıbı - Diyarbakır University: Printing plate of the site plan
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TABCDIYH003001.jpg3.9 MBJPEG
Başlık
Diyarbakır Üniversitesi: Vaziyet planı baskı kalıbı - Diyarbakır University: Printing plate of the site plan
Yazar/Üreten
Altuğ Çinici, Behruz Çinici
Not
Proje, yarışmada üçüncülük ödülü aldı - The project was awarded the third prize in the competition
Yayın Tarihi
1970
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206497
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
1
Kod
TABCDIYH003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Çinici Ailesi - Çinici Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.