Pazarören Köy Enstitüsü: Yarışma projesi etütleri - Pazarören Village Institute: Competition project studies
Files
File Description SizeFormat 
TASUPA021101001.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan676.2 KBJPEG
TASUPA021101002.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan708.8 KBJPEG
TASUPA021101003.jpgMuhtelif plan eskizleri - Various plan sketches700.55 KBJPEG
TASUPA021101004.jpgBir yatakhane planı eskizi - A dormitory plan sketch701.78 KBJPEG
TASUPA021101005.jpgBir yatakhane planı eskizi - A dormitory plan sketch699.54 KBJPEG
TASUPA021101006.jpgMuhtelif plan eskizleri - Various plan sketches697.33 KBJPEG
TASUPA021101007.jpgMuhtelif plan eskizleri - Various plan sketches711.56 KBJPEG
TASUPA021101008.jpgMuhtelif plan eskizleri - Various plan sketches698.56 KBJPEG
TASUPA021101009.jpgMuhtelif plan eskizleri - Various plan sketches697.19 KBJPEG
TASUPA021101010.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches694.28 KBJPEG
TASUPA021101011.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches706.87 KBJPEG
TASUPA021101012.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches711.3 KBJPEG
TASUPA021101013.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches711.33 KBJPEG
TASUPA021101014.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches723.61 KBJPEG
TASUPA021101015.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches721.46 KBJPEG
TASUPA021101016.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches689.24 KBJPEG
TASUPA021101017.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches714.13 KBJPEG
TASUPA021101018.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches733.88 KBJPEG
TASUPA021101019.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches719.02 KBJPEG
TASUPA021101020.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches732.04 KBJPEG
TASUPA021101021.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches689.63 KBJPEG
TASUPA021101022.jpgBir yatakhane planı eskizi - A dormitory plan sketch718.87 KBJPEG
TASUPA021101023.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan709.55 KBJPEG
TASUPA021101024.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan715.76 KBJPEG
TASUPA021101025.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan722.65 KBJPEG
TASUPA021101026.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches744.9 KBJPEG
TASUPA021101027.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches804.46 KBJPEG
TASUPA021101028.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan789.18 KBJPEG
TASUPA021101029.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches789.9 KBJPEG
TASUPA021101030.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches795.68 KBJPEG
TASUPA021101031.jpgBir topografya haritası çizimi - A topographical map drawing706.87 KBJPEG
TASUPA021101032.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches702.96 KBJPEG
TASUPA021101033.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan700.98 KBJPEG
TASUPA021101034.jpgBir harita eskizi - Sketch of a map762.9 KBJPEG
TASUPA021101035.jpgBir yapıya ait plan, kesit ve cephe çizimleri - Plan, section and elevation drawings of a building768.53 KBJPEG
TASUPA021101036.jpgBir okul yapısına ait plan, kesit ve cephe çizimleri - Plan, section and elevation drawings of a school building849.3 KBJPEG
TASUPA021101037.jpgVaziyet planı paftası için antet - Title of the site plan sheet783.53 KBJPEG
TASUPA021101038.jpgBir okul yapısına ait plan, kesit ve cephe çizimleri - Plan, section and elevation drawings of a school building793.56 KBJPEG
TASUPA021101039.jpgBir vaziyet planı eskizi - A site plan sketch752.94 KBJPEG
TASUPA021101040.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan688.57 KBJPEG
TASUPA021101041.jpgBir iç mekan perspektif eskizi - Perspective sketch of an interior683.27 KBJPEG
TASUPA021101042.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan700.38 KBJPEG
TASUPA021101043.jpgBir bodrum katı planı eskizi - Sketch of a basement plan747.5 KBJPEG
TASUPA021101044.jpgBir yatakhane planı eskizi. "Üst kat ilk önce çizilecek. Bay Samim" notu düşülmüştür - Sketch of a dormitory plan, along with the note "Upper floor will be drawn first. Mr Samim"717.5 KBJPEG
TASUPA021101045.jpgBir okul yapısına ait cephe eskizi - Elevation sketch of a school building713.99 KBJPEG
TASUPA021101046.jpgBir okul yapısına ait cephe eskizi - Elevation sketch of a school building715.87 KBJPEG
TASUPA021101047.jpgBir okul yapısına ait cephe eskizi - Elevation sketch of a school building683.81 KBJPEG
TASUPA021101048.jpgBir yapıya ait plan, kesit ve görünüş eskizi - Plan, section and elevation sektch drawings of a building696.13 KBJPEG
TASUPA021101049.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan717.55 KBJPEG
TASUPA021101050.jpgBir yatakhane planı eskizi - Sketch of a dorm plan704.83 KBJPEG
TASUPA021101051.jpgBir revir planına ait eskiz - Sketch of a hospital plan768.15 KBJPEG
TASUPA021101052.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches730.07 KBJPEG
TASUPA021101053.jpgBir kesit eskizi - Sketch of a section678.5 KBJPEG
TASUPA021101054.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches700.38 KBJPEG
TASUPA021101055.jpgBir plan eskizi ve notlar - Sketch of a plan and some notes752.71 KBJPEG
TASUPA021101056.jpgMutfak, hamam ve çamaşırhaneden oluşan bir plan eskizi - Sketch of a plan including kitchen, bath and laundry room741.27 KBJPEG
TASUPA021101057.jpgBir cephe eskizi - Sketch of a elevation726.27 KBJPEG
TASUPA021101058.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan706.05 KBJPEG
TASUPA021101059.jpgBir konuta ait vaziyet planı, plan, kesit ve görünüş çizimleri - Site plan, plan, section and elevation drawings of a house801.25 KBJPEG
TASUPA021101060.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches739.6 KBJPEG
TASUPA021101061.jpgBir cephe eskizi - Sketch of a elevation693.84 KBJPEG
TASUPA021101062.jpgBir okula ait plan eskizi - Sketch of a school plan715.53 KBJPEG
TASUPA021101063.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches706.84 KBJPEG
TASUPA021101064.jpgBir yapıya ait plan, kesit ve görünüş eskizi - Plan, section and elevation sketches of a building725.7 KBJPEG
TASUPA021101065.jpgBir yapıya ait plan, kesit ve görünüş eskizi - Plan, section and elevation sketches of a building743.54 KBJPEG
TASUPA021101066.jpgBir yapıya ait plan, kesit ve görünüş eskizi - Plan, section and elevation sketches of a building735.12 KBJPEG
TASUPA021101067.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches750.1 KBJPEG
TASUPA021101068.jpgMuhtelif plan eskizleri - Various plan sketches708.03 KBJPEG
TASUPA021101069.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches701.7 KBJPEG
TASUPA021101069A001.jpg677.69 KBJPEG
TASUPA021101070.jpgBir yapıya ait perspektif eskiz - Perspective sketch of a building714.03 KBJPEG
TASUPA021101071.jpgCephe eskizleri - elevation sketches715.73 KBJPEG
TASUPA021101072.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches675.72 KBJPEG
TASUPA021101073.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches115.68 KBJPEG
TASUPA021101074.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan697.65 KBJPEG
TASUPA021101075.jpgMuhtelif cephe eskizleri - Various elevation sketches715.45 KBJPEG
TASUPA021101076.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches726 KBJPEG
TASUPA021101077.jpgBir yatakhane planı eskizleri - Sketches of a dorm plan718.31 KBJPEG
TASUPA021101078.jpgBir plan eskizi - Sketch of a plan760.07 KBJPEG
TASUPA021101079.jpgBir yapıya ait plan ve kesit eskizleri - Plan and section sketches of a building744.03 KBJPEG
TASUPA021101080.jpgBir revir planı eskizi - A medical room sketch724.42 KBJPEG
TASUPA021101081.jpgBir revir planı eskizi - A medical room sketch731.41 KBJPEG
TASUPA021101082.jpgTopografik haritası üzerinde bir vaziyet planı çalışması (Ölçek: 1/2000) - Site plan study on a topographical map (Scale: 1/2000)848.1 KBJPEG
TASUPA021101083.jpgTopografik harita (Ölçek: 1/2000) - Topographical map (Scale: 1/2000)886.12 KBJPEG
TASUPA021101084.jpgBir yapıya ait plan, kesit ve görünüş eskizi - Plan, section and elevation sketch drawings of a building863.61 KBJPEG
TASUPA021101085.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches831.4 KBJPEG
TASUPA021101086.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches787.96 KBJPEG
TASUPA021101087.jpgBir okul projesi çizimleri - Drawings of a school project849.95 KBJPEG
TASUPA021101088.jpgBir okul projesi çizimleri - Drawings of a school project775.85 KBJPEG
TASUPA021101089.jpgBir okul projesi çizimleri - Drawings of a school project786.67 KBJPEG
TASUPA021101090.jpgBir okul projesi çizimleri - Drawings of a school project880.33 KBJPEG
TASUPA021101091.jpgBir okul projesi çizimleri - Drawings of a school project818.49 KBJPEG
TASUPA021101092.jpgBir okul projesi çizimleri - Drawings of a school project792.49 KBJPEG
TASUPA021101093.jpgEnstitü yerleşkesinin aksonometrik eskizi - An axonometric sketch of the institute settlement860.27 KBJPEG
TASUPA021101094.jpgBir konuta ait plan, kesit ve cephe çizimleri - Plan, section and elevation drawings of a house742.49 KBJPEG
TASUPA021101095.jpgEnstitü yerleşkesine ait vaziyet planı ve okul binası çizimleri - Site plan of the institute settlement and the school building drawings888.26 KBJPEG
TASUPA021101096.jpgBir konuta ait perspektif çizimler - Perspective drawings of a house888.26 KBJPEG
TASUPA021101097.jpgBir konuta ait perspektif çizimler - Perspective drawings of a house713.23 KBJPEG
TASUPA021101098.jpgVaziyet planı eskizleri - Site plan sketches940.81 KBJPEG
TASUPA021101099.jpgBir yatakhane planı eskizi. Fuad Bey'e not bulunmaktadır - Sketch of a dormitory plan. Including a note to Fuad Bey729.33 KBJPEG
TASUPA021101100.jpgBir konuta ait eskizler - Sketches of a house706.01 KBJPEG
TASUPA021101101.jpgBir okul binası çizimleri (Ölçek: 1/200) - A school building drawings (Scale: 1/200)722.1 KBJPEG
TASUPA021101102.jpgBir konuta ait eskizler - Sketches of a house715.06 KBJPEG
TASUPA021101103.jpgBir liste - A list723.47 KBJPEG
TASUPA021101104.jpgMuhtelif eskizler - Various sketches27.31 KBJPEG
TASUPA021101105.jpgBir konuta ait eskizler - Sketches of a house26.89 KBJPEG
TASUPA021101106.jpgBir konuta ait eskizler - Sketches of a house723.88 KBJPEG
Title
Pazarören Köy Enstitüsü: Yarışma projesi etütleri - Pazarören Village Institute: Competition project studies
Issue Date
[1940]
Language
Turkish
Ottoman Turkish
Coverage
Pazarören, Kayseri
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206469
Collections
Type
Format
20,5-21 cm, 32,3-21 cm, 32,3-21 cm, 32,3-21 cm, 32,3-21 cm, 32,3-21 cm, 32,4-21 cm, 32,3-21 cm, 32,4-21 cm, 32,1-21 cm, 32,3-21 cm, 32,1-21 cm, 21-32,2 cm, 21-32,1 cm, 32,3-21 cm, 32,4-21 cm, 32,3-21 cm, 32,1-21 cm, 32,2-21 cm, 32,3-20,9 cm, 20,9-32,3 cm, 32,3-21 cm, 21-32,3 cm, 21-32,4 cm, 28,7-20,5 cm, 44,6-27,3 cm, 38,8-41,3 cm, 58,6-34,6 cm, 54,5-41,7 cm, 44,2-54,9 cm, 41,5-15,5 cm, 27-22,7 cm, 11,1-7,5 cm, 53,3-45 cm, 36,7-54,2 cm, 98,8-69,6 cm, 62,5-61 cm, 42-49 cm, 70,5-33,4 cm, 27,4-17,8 cm, 27,5-34 cm, 26,6-27,8 cm, 38,5-28,3 cm, 32,3-21 cm, 32,3-21 cm, 32,3-21 cm, 21-16,1 cm, 20,9-11,8 cm, 32,1-23,6 cm, 23,6-14 cm, 49,1-33,1 cm, 22-41,1 cm, 27,8-17,1 cm, 28,9-16,8 cm, 32,4-21 cm, 32,3-21 cm, 32,4-21 cm, 28,5-27,5 cm, 69,9-49 cm, 54,7-26 cm, 21-16,5 cm, 32,4-21 cm, 21,5-25,9 cm, 33,3-25,8 cm, 35-33,1 cm, 35,2-27,1 cm, 32,3-21 cm, 27,7-49,4 cm, 21,6-41,1 cm, 27-27,8 cm, 27,1-26,2 cm, 27,4-5,6 cm, 42-27,1 cm, 34,3-19,4 cm, 49,9-20,3 cm, 23,6-50 cm, 40,9-30,3 cm, 44,5-27,1 cm, 46,8-36,8 cm, 28,5-27,1 cm, 27,4-28,4 cm, 101,4-38 cm, 98-40,2 cm, 99-69,7 cm, 69,4-49,1 cm, 81,9-48,9 cm, 90,1-46 cm, 88,5-43,3, 46,9-47,9 cm, 65,8-54,2 cm, 88,7-43,5 cm, 82,4-54,5 cm, 89,5-44,4 cm, 49,8-69,9 cm, 49,3-43,8 cm, 64,5-54,5 cm, 23,2-43,6 cm, 59-86,2 cm, 25,9-24,2 cm, 36,1-24,5 cm, 43,6-15,5 cm, 33,5-17,2 cm, 24,4-41 cm, 16,2-9 cm, 17,2-11,8 cm, 34,5-31,2 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, 35-30 cm, Eskiz kağıdı üzerine kurşun kalem - Pencil on parchement paper, Ozalit çıktı üzerine kurşun kalem - Pencil on blueprint copy, Kağıt üzerine çini mürekkebi - Drawing ink on paper, Ozalit kopya - Blueprint copy, El yazısı - Handwriting
Number of Scanned Documents
117
Identifier
TASUPA021101
Rights
Open Access
Rights Holder
Ülgen Ailesi - Ülgen Family
Accrual Method
Donation

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org