1-20 / 74
PreviewTitleCreatorIssue Date
AJRRCH00076.jpg.jpg
Sirkat olayı-1874-02-20
AJRRCH00047.jpg.jpgKavaim-i nakdiyenin altın ile aralarında farkı tutmak için yapılan çalışmalar-1861-12-20
AJRRCH00016.jpg.jpg1866 Haziran’dan 1867 Şubat’a kadar istikrâzât cedvel-1867-03-17
AJRRCH00004.jpg.jpgOsmanlı Bankası’nın hisseleri hakkındaki ilanı-1865-12-27
AJRRCH00051.jpg.jpgGalata, Beyoğlu vesair yerlerde 20 franklık Fransız Lirası’nın taklidi--
AJRRCH00049.jpg.jpgYeni bir borsa teşkili--
AJRRCH00006.jpg.jpg1864 senesi miladisinin nihayetinden - kanun-ı evvelin 31. gününe değin vukua bulan temerüttün hissedarlara taksimi-1866-01-11
AJRRCH00028.jpg.jpgHastahane yararına verilen baloda Avusturya-Fransa İmparatoriçeleri’nin yardımlarını Osmanlı Bankası'nın teslim alması-1870-11-18
AJRRCH00032.jpg.jpgBank-ı Osmani tarafından vurud eden istikraz hisseleri eshamından kazanılan ikramiyeye dair ilanname-1871-04-27
AJRRCH00072.jpg.jpgOsmanlı Bankası’ndaki soygun hakkındaki soruşturma-1873-12-07
AJRRCH00059.jpg.jpgBanka-i Osmani ilannamesi-1864-03-04
AJRRCH00029.jpg.jpg
Yüzlük altının fiyatı hakkında ilan-1871-03-26
AJRRCH00039.jpg.jpgHavadis-i maliye. Galata Borsası.-1874-01-19
AJRRCH00019.jpg.jpg
83 senesi rumi Teşrin-i Sani ibtidasından nihayesine kadar Bank Osmani idaresine teslim olunan meblağ-1867-11-17
AJRRCH00017.jpg.jpgŞirket-i Umumiye-i Osmaniye’nin 1866 senesi şirket muhasebatı-1867-03-27
AJRRCH00064.jpg.jpgGeçen Mayıs 31 tarihiyle Banka-i Osmani'nin tanzim olunan pusulası-1864-06-27
AJRRCH00025.jpg.jpg
Şems, Royal, Emperial Sigorta Kumpanyaları ve Osmanlı Bankası-1870-06-15
AJRRCH00023.jpg.jpg
Beyoğlu yangınından dolayı Osmanlı Bankası’nın 3000 lira ile İane Komisyonu'na katılması-1870-06-08
AJRRCH00009.jpg.jpg
Devlet-i Aliyye’nin istikrazat-ı hariciye ve esham-ı umumiye faiz ve re'su'l-malların te'diyesi için karşılık tahsis ettiği varidâtın suret-i tertip ve havalisi hakkında meclis-i hass-ı vekâlede bi't-tensib bi'l-iradesine karargir olan nizamât-1866-09-10
AJRRCH00015.jpg.jpg
Osmanlı Bankası Müdürlüğü tarafından takdim kılınan arızat hakkında ilan-1867-03-17
1-20 / 74
Discover
Type
Issue Date
Browse