II. Mahmud Sebili - Sabil of Mahmud II
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TASUH8609.jpg1.93 MBJPEG
Başlık
II. Mahmud Sebili - Sabil of Mahmud II
Not
Kutu 2, Zarf 304
Kapsam
Çemberlitaş, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/205846
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
9-6 cm, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
1
Kod
TASUH8609
Haklar
Open access
Hak Sahibi
Ülgen Ailesi - Ülgen Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.