Demirdöküm Bozüyük Fabrikas, Dinlenme Tesisleri: Fotoğraflar - Demirdöküm Bozüyük Factory, Social Facilities: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPDDFH005001.jpg4.1 MBJPEG
TEGPDDFH005001E1.jpg910.39 KBJPEG
TEGPDDFH005001E2.jpg1.15 MBJPEG
TEGPDDFH005002.jpg877.79 KBJPEG
TEGPDDFH005003.jpg876.06 KBJPEG
TEGPDDFH005003A.jpg201.93 KBJPEG
Başlık
Demirdöküm Bozüyük Fabrikas, Dinlenme Tesisleri: Fotoğraflar - Demirdöküm Bozüyük Factory, Social Facilities: Photographs
Yazar/Üreten
Erkal Güngören
Yayın Tarihi
1980-11
Kapsam
Bozüyük, Bilecik
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/205401
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-29,7 cm, 13,8-9,5 cm, Baskı - Print, Film, Renkli - Colored, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
6
Kod
TEGPDDFH005
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Güngören Ailesi - Güngören Family
Temin Şekli
Güngören Ailesi'nin izniyle - Courtesy of Güngören Family

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.