Le Corbusier'in "Geleceğin Kenti ve Planlaması" adlı kitabı hakkında Erkal Güngören'in aldığı notlar - Erkal Güngören's notes on "The City of Tomorrow and Its Planning" of Le Corbusier
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGDOC059001.jpg748.13 KBJPEG
TEGDOC059002.jpg1.3 MBJPEG
TEGDOC059003.jpg1.14 MBJPEG
Başlık
Le Corbusier'in "Geleceğin Kenti ve Planlaması" adlı kitabı hakkında Erkal Güngören'in aldığı notlar - Erkal Güngören's notes on "The City of Tomorrow and Its Planning" of Le Corbusier
Yazar/Üreten
Erkal Güngören
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/205246
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-29,7 cm, Kağıt üzerine mürekkep - Ink on paper
Doküman Sayısı
3
Kod
TEGDOC059
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Güngören Ailesi - Güngören Family
Temin Şekli
Güngören Ailesi'nin izniyle - Courtesy of Güngören Family

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.