Manchester Polytechnic Institute of Advanced Studies öğretim görevlisi Meryl Cook'un Erkal Güngören'e gönderdiği mektup - Letter sent by Manchester Polytechnic Institute of Advanced Studies lecturer Merryl Cook to Erkal Güngören
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGDOC006001.jpg4.5 MBJPEG
TEGDOC006001E.jpg4.96 MBJPEG
Başlık
Manchester Polytechnic Institute of Advanced Studies öğretim görevlisi Meryl Cook'un Erkal Güngören'e gönderdiği mektup - Letter sent by Manchester Polytechnic Institute of Advanced Studies lecturer Merryl Cook to Erkal Güngören
Yazar/Üreten
Merryl Cook
Yayın Tarihi
1972-01-06
Dil
İngilizce
Kapsam
Manchester, Birleşik Krallık - Manchester, United Kingdom
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/205195
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-29,7 cm, Baskı - Print, Kağıt üzerine daktilo yazısı ve mürekkep - Typewriting and ink on paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TEGDOC006
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Güngören Ailesi - Güngören Family
Temin Şekli
Güngören Ailesi'nin izniyle - Courtesy of Güngören Family

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.