Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenleri Anıtkabir'i ziyaret ederken - Gazi Education Institute teachers visiting Atatürk's Mausoleum (Anıtkabir) in Ankara
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
GEE078001.jpg2.02 MBJPEG
GEE078002.jpg1.15 MBJPEG
Başlık
Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenleri Anıtkabir'i ziyaret ederken - Gazi Education Institute teachers visiting Atatürk's Mausoleum (Anıtkabir) in Ankara
Not
Fotoğrafın arka yüzünde: "Anıtkabir ziyareti" - On the reverse side of the photograph: "Anıtkabir Ziyareti"
Kapsam
1959-1962
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204828
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.