Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencileri yılbaşını kutlarken - Gazi Education Institute students celebrating new year
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
GEE013.jpg1.24 MBJPEG
Başlık
Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencileri yılbaşını kutlarken - Gazi Education Institute students celebrating new year
Tanım
Arkada, soldan birinci - behind, first from left: Osman Aziz Yeşil
Yayın Tarihi
1961
Kapsam
1959-1962
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204790
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.