Yapı Kredi Bankası Aksaray Şubesi: Fotoğraflar - Yapı Kredi Bank Branch in Aksaray: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPYAKH002001.jpg204.53 KBJPEG
TTSPYAKH002002.jpg219.56 KBJPEG
TTSPYAKH002003.jpg184.83 KBJPEG
TTSPYAKH002004.jpg175.81 KBJPEG
TTSPYAKH002005.jpg168.83 KBJPEG
TTSPYAKH002006.jpg255.58 KBJPEG
TTSPYAKH002007.jpg222.92 KBJPEG
TTSPYAKH002008.jpg185.91 KBJPEG
TTSPYAKH002009.jpg186.53 KBJPEG
TTSPYAKH002010.jpg261.03 KBJPEG
TTSPYAKH002011.jpg214.46 KBJPEG
TTSPYAKH002012.jpg303.91 KBJPEG
Başlık
Yapı Kredi Bankası Aksaray Şubesi: Fotoğraflar - Yapı Kredi Bank Branch in Aksaray: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1975 yılında tasarlandı ve 1976-1977 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1975 and implemented between 1976-1977.
Kapsam
Aksaray, Fatih, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204770
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
12
Kod
TTSPYAKH002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.