Yapı Kredi Bankası Aksaray Şubesi: Fotoğraflar - Yapı Kredi Bank Branch in Aksaray: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPYAKH001001.jpg298.98 KBJPEG
TTSPYAKH001002.jpg352.18 KBJPEG
TTSPYAKH001003.jpg293.86 KBJPEG
TTSPYAKH001004.jpg361.86 KBJPEG
TTSPYAKH001005.jpg298.62 KBJPEG
TTSPYAKH001006.jpg388.03 KBJPEG
TTSPYAKH001007.jpg332.48 KBJPEG
Başlık
Yapı Kredi Bankası Aksaray Şubesi: Fotoğraflar - Yapı Kredi Bank Branch in Aksaray: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Fotoğraflar, "Doğan Tekeli-Sami Sisa, Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı. - Photographs were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa, Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994).
Not
Proje, 1975 yılında tasarlandı ve 1976-1977 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1975 and implemented between 1976-1977.
Kapsam
Aksaray, Fatih, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204769
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
7
Kod
TTSPYAKH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.