Yapı Kredi Bankası Bayramoğlu Sosyal Tesisleri: Uygulama Projesi - Yapı Kredi Bank Social Facilities in Bayramoğlu: Construction project
Files
File Description SizeFormat 
TTSPYABD005001.jpgB2 Blok: +4.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B2: +4.00 level plan (Scale: 1/50)8.17 MBJPEG
TTSPYABD005002.jpgB2 Blok: +7.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B2: +7.00 level plan (Scale: 1/50)9.73 MBJPEG
TTSPYABD005003.jpgB2 Blok: +10.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B2: +10.00 level plan (Scale: 1/50)9.27 MBJPEG
TTSPYABD005004.jpgB3 Blok: +4.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B3: +4.00 level plan (Scale: 1/50)7.5 MBJPEG
TTSPYABD005005.jpgB3 Blok: +7.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B3: +7.00 level plan (Scale: 1/50)7.79 MBJPEG
TTSPYABD005006.jpgB1-B2 ve B2-B3 Blokları Arası: +7.00 kotu planı (Ölçek: 1/50), +10.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Area Between B1-B2 and B2-B3 Blocks: +7.00 level plan (Scale: 1/50), +10.00 level plan (Scale: 1/50)6.3 MBJPEG
TTSPYABD005007.jpgB1-B2 ve B2-B3 Blokları Arası: +13.00 kotu planı (Ölçek: 1/50), ön görünüş (Ölçek: 1/50), A-A kesiti (Ölçek: 1/50) - Area Between B1-B2 and B2-B3 Blocks: +13.00 level plan (Scale: 1/50), front elevation (Scale: 1/50), section A-A (Scale: 1/50)6.45 MBJPEG
TTSPYABD005008.jpgB2 Blok: A-A kesiti (Ölçek: 1/50), A'-A' kesiti (Ölçek: 1/50) - Block B2: Section A-A (Scale: 1/50), section A'-A' (Scale: 1/50)5.65 MBJPEG
TTSPYABD005009.jpgB2 Blok: Denizden görünüş (Ölçek: 1/50) - Block B2: Elevation facing the sea (Scale: 1/50)5.68 MBJPEG
TTSPYABD005010.jpgB2 Blok: Kuzeydoğu görünüşü (Ölçek: 1/50) - Block B2: Northeast elevation (Scale: 1/50)4.97 MBJPEG
TTSPYABD005011.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali): Plan (Ölçek: 1/50), kuzey görünüşü (Ölçek: 1/50), doğu görünüşü (Ölçek: 1/50), A-A kesiti (Ölçek: 1/50) - Block B4 (Childrens' Area): Plan (Scale: 1/50), north elevation (Scale: 1/50), east elevation (Scale: 1/50), section A-A (Scale: 1/50)6.5 MBJPEG
TTSPYABD005012.jpgB2 Blok: Cephe sistem detayı (Ölçek: 1/20, 1/2) - Block B2: Facade system detail (Scale: 1/20, 1/2)5.6 MBJPEG
TTSPYABD005013.jpgB2 Blok: Sistem detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Block B2: System details (Scale: 1/20, 1/5)5.63 MBJPEG
TTSPYABD005014.jpgB2 Blok: Taş duvar planı (Ölçek: 1/50) - Block B2: Stone wall plan (Scale: 1/50)4.66 MBJPEG
TTSPYABD005015.jpgB2 Blok: Taş duvar görünüşleri (Ölçek: 1/50, 1/5) - Block B2: Stone wall elevations (Scale: 1/50, 1/5)4.93 MBJPEG
TTSPYABD005016.jpgOtopark: +13.00 kotu planı (Ölçek: 1/100), +16.20 kotu planı (Ölçek: 1/100), ön görünüş (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/100), giriş rampası perspektif çizimi, B detayı (Ölçek: 1/10), A detayı (Ölçek: 1/10) - Parking Lot: +13.00 level plan (Scale: 1/100), +16.20 level plan (Scale: 1/100), front elevation (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/100), perspective drawing of the entrance ramp, B detayı (Scale: 1/10), detail A (Scale: 1/10)7.06 MBJPEG
TTSPYABD005017.jpgB2 Blok: Kapı ve pencere tipleri (Ölçek: 1/50) - Block B2: Door and window types (Scale: 1/50)4.8 MBJPEG
TTSPYABD005018.jpgB2 Blok: Ahşap kapı, pencere ve vitrin tipleri ve detayları (Ölçek: 1/20, 1/1) - Block B2: Wooden door, window and showcase schedule and details (Scale: 1/20, 1/1)6.04 MBJPEG
TTSPYABD005019.jpgB2 Blok: Ahşap pencere ve vitrin detayları (Ölçek: 1/1) - Block B2: Wooden window and showcase details (Scale: 1/1)6.12 MBJPEG
TTSPYABD005020.jpgB2 Blok, +4.00 Kotu Tuvaletleri: Kapı ve panjur detayları (Ölçek: 1/50, 1/20, 1/5, 1/1) - Block B2, +4.00 Kotu Tuvaletleri: Door and louvre system details (Scale: 1/50, 1/20, 1/5, 1/1)5.39 MBJPEG
TTSPYABD005021.jpgB2 Blok, +10.00 Kotu Servis Odası: Kapı ve pencere detayları (Ölçek: 1/20, 1/1) - Block B2, +10.00 Level Service Room: Door and window details (Scale: 1/20, 1/1)5.5 MBJPEG
TTSPYABD005022.jpgB2 Blok, Kazan Dairesi: Kapı detayları (Ölçek: 1/20, 1/1) - Block B2, Boiler Room: Door details (Scale: 1/20, 1/1)4.79 MBJPEG
TTSPYABD005023.jpgB2 Blok: Döşeme planı (Ölçek: 1/50) - Block B2: Floor covering plan (Scale: 1/50)7.9 MBJPEG
TTSPYABD005024.jpgB1-B2 ve B2-B3 Blokları Arası: M2 merdiveni detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Area In Between B1-B2 and B2-B3 Blocks: Staircase M2 details (Scale: 1/20, 1/5)5.99 MBJPEG
TTSPYABD005025.jpgB1 Blok, B2 Blok, B3 Blok: M1 merdiveni detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Block B1, Block B2, Block B3: Staircase M1 details (Scale: 1/20, 1/5)8.53 MBJPEG
TTSPYABD005026.jpgAmfitiyatro: Plan (Ölçek: 1/50), G-G görünüşü (Ölçek: 1/50), E-E kesiti (Ölçek: 1/50), F-F kesiti (Ölçek: 1/50), A-A kesiti (Ölçek: 1/5), B-B kesiti (Ölçek: 1/5), C-C kesiti (Ölçek: 1/5), D-D kesiti (Ölçek: 1/5) - Amphitheatre: Plan (Scale: 1/50), elevation G-G (Scale: 1/50), section E-E (Scale: 1/50), section F-F (Scale: 1/50), section A-A (Scale: 1/5), section B-B (Scale: 1/5), section C-C (Scale: 1/5), section D-D (Scale: 1/5)8.85 MBJPEG
TTSPYABD005027.jpgB2 Blok, +4.00 Kotu Tuvaletleri: A-A görünüşü (Ölçek: 1/20), B-B kesiti (Ölçek: 1/20), plan (Ölçek: 1/20) - Block B2, +4.00 Level Bathrooms: Elevation A-A (Scale: 1/20), section B-B (Scale: 1/20), plan (Scale: 1/20)6.18 MBJPEG
TTSPYABD005028.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali): Cephe sistem detayları (Ölçek: 1/20, 1/5) - Block B4 (Childrens' Area): Facade system details (Scale: 1/20, 1/5)5.98 MBJPEG
TTSPYABD005029.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali): Ahşap pencere ve kapı detayları (Ölçek: 1/1) - Block B4 (Childrens' Area): Wooden door and window details (Scale: 1/1)5.96 MBJPEG
TTSPYABD005030.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali): Ahşap pencere ve kapı tipleri (Ölçek: 1/50), ahşap pencere ve kapı detayları (Ölçek: 1/1) - Block B4 (Childrens' Area): Wooden door and window types (Scale: 1/50), Wooden door and window details (Scale: 1/1)5.17 MBJPEG
TTSPYABD005031.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali), Büfe ve Ofis: Sistem detayları (Ölçek: 1/20) - Block B4 (Childrens' Area), Cafeteria and Office: System details (Scale: 1/20)5.41 MBJPEG
TTSPYABD005032.jpgDış Mekanlar: Zemin kaplaması planı (Ölçek: 1/200), bordür detayları - Outdoor Spaces: Pavement plan (Scale: 1/200), kerb details7.81 MBJPEG
TTSPYABD005033.jpgB3 Blok: +10.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B3: +10.00 level plan (Scale: 1/50)7.78 MBJPEG
TTSPYABD005034.jpgB1 Blok: +7.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B1: +7.00 level plan (Scale: 1/50)7.51 MBJPEG
TTSPYABD005035.jpgB1 Blok: +10.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B1: +10.00 level plan (Scale: 1/50)8.6 MBJPEG
TTSPYABD005036.jpgB2 Blok: +4.00 kotu soyunma kabinleri detayları (Ölçek: 1/50, 1/1) - Block B2: +4.00 level changing room joinery detais (Scale: 1/50, 1/1)7.67 MBJPEG
TTSPYABD005037.jpgB2 ve B3 Blokları Arası: +7.00 kotu döşeme planı (Ölçek: 1/50), +10.00 kotu döşeme planı (Ölçek: 1/50) - Area Between Block B2 and B3: +7.00 level pavement plan (Scale: 1/50), +10.00 level pavement plan (Scale: 1/50)5.5 MBJPEG
TTSPYABD005038.jpgB2 Blok: +7.00 kotu çiçeklik detayları (Ölçek: 1/50, 1/10) - Block B2: +7.00 level planter details (Scale: 1/50, 1/10)6.15 MBJPEG
TTSPYABD005039.jpgB2 Blok: +4.00 kotu soyunma kabinleri bölme detayları (Ölçek: 1/1) - Block B2: +4.00 level changing room separator details (Scale: 1/1)4.48 MBJPEG
TTSPYABD005040.jpgB3 Blok: +13.00 kotu planı (Ölçek: 1/50) - Block B3: +13.00 level plan (Scale: 1/50)8.21 MBJPEG
TTSPYABD005041.jpgB3 Blok: +16.00 ve +19.00 kotları planı (Ölçek: 1/50) - Block B3: +16.00 and +19.00 levels plan (Scale: 1/50)8.13 MBJPEG
TTSPYABD005042.jpgB3 Blok: A-A kesiti (Ölçek: 1/50) - Block B3: Section A-A (Scale: 1/50)5.13 MBJPEG
TTSPYABD005043.jpgB3 Blok: B-B kesiti (Ölçek: 1/50), B'-B' kesiti (Ölçek: 1/50) - Block B3: Section B-B (Scale: 1/50), section B'-B' (Scale: 1/50)5.15 MBJPEG
TTSPYABD005044.jpgB3 Blok: Denizden görünüş (Ölçek: 1/50) - Block B3: Elevation facing the sea (Scale: 1/50)5.23 MBJPEG
TTSPYABD005045.jpgB3 Blok: Yoldan görünüş (Ölçek: 1/50) - Block B3: Elevation from the road (Scale: 1/50)4.57 MBJPEG
TTSPYABD005046.jpgB3 Blok: Kuzeydoğu görünüşü (Ölçek: 1/50) - Block B3: Northeast elevation (Scale: 1/50)4.9 MBJPEG
TTSPYABD005047.jpgB3 Blok: Çatı planı (Ölçek: 1/200), ışıklık kirişi planı (Ölçek: 1/10), B-B kesiti (Ölçek: 1/10) - Block B3: Roof plan (Scale: 1/200), skylight beam plan (Scale: 1/10), section B-B (Scale: 1/10)7.03 MBJPEG
TTSPYABD005048.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali): Tuvalet bölme detayları (Ölçek: 1/20, 1/1) - Block B4 (Childrens' Area): Toilet partition panel details (Scale: 1/20, 1/1)5.16 MBJPEG
TTSPYABD005049.jpgOtopark Bekçi Kulübesi ve B2 Blok Büfe: Servis bankosu detayı (Ölçek: 1/20, 1/5) - Parking Lot Guardhouse and Block B2 Cafeteria: Service desk detail (Scale: 1/20, 1/5)4.78 MBJPEG
TTSPYABD005050.jpgB4 Blok (Çocuk Lokali): Bahçe planı (Ölçek: 1/100), A-A kesiti (Ölçek: 1/100), B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - Block B4 (Childrens' Area): Garden plan (Scale: 1/100), section A-A (Scale: 1/100), section B-B (Scale: 1/100)5.45 MBJPEG
Title
Yapı Kredi Bankası Bayramoğlu Sosyal Tesisleri: Uygulama Projesi - Yapı Kredi Bank Social Facilities in Bayramoğlu: Construction project
Creator
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Note
Proje, 1973 yılında tasarlandı ve 1975-1976 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1973 and implemented between 1975-1976.
Issue Date
1974-05-02
1975-12-04
Language
Turkish
Coverage
Bayramoğlu, Darıca, Kocaeli 
Subject
Location
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204765
Collections
Type
Format
47-36 cm, 43-36 cm, 43-23 cm, 24-43 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Number of Scanned Documents
50
Identifier
TTSPYABD005
Rights
Open Access
Rights Holder
Doğan Tekeli
Accrual Method
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org