Yapı Kredi Bankası Bayramoğlu Sosyal Tesisleri: Ön proje - Yapı Kredi Bank Social Facilities in Bayramoğlu: Preliminary project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPYABD003001.jpgVaziyet planı (Ölçek: 1/200) - Site plan (Scale: 1/200)5.5 MBJPEG
TTSPYABD003002.jpg+16.00 kotu planı (Ölçek: 1/200) - +16.00 level plan (Scale: 1/200)5.32 MBJPEG
TTSPYABD003003.jpg+13.00 kotu planı (Ölçek: 1/200) - +13.00 level plan (Scale: 1/200)5.29 MBJPEG
TTSPYABD003004.jpg+10.00 kotu planı (Ölçek: 1/200), D-D kesiti (Ölçek: 1/200) - +10.00 level plan (Scale: 1/200), section D-D (Scale: 1/200)5.29 MBJPEG
TTSPYABD003005.jpg+7.00 kotu planı (Ölçek: 1/200) - +7.00 level plan (Scale: 1/200)5.06 MBJPEG
TTSPYABD003006.jpg+4.00 kotu planı (Ölçek: 1/200), A detayı (Ölçek: 1/50) - +4.00 level plan (Scale: 1/200), detail A (Scale: 1/50)5.01 MBJPEG
TTSPYABD003007.jpgC-C kesiti (Ölçek: 1/200), B-B kesiti (Ölçek: 1/200), A-A kesiti (Ölçek: 1/200) - Section C-C (Scale: 1/200), section B-B (Scale: 1/200), section A-A (Scale: 1/200)4.66 MBJPEG
TTSPYABD003008.jpgDenizden görünüş (Ölçek: 1/200) - Elevation facing the sea (Scale: 1/200)4.95 MBJPEG
TTSPYABD003009.jpgAplikasyon projesi (Ölçek: 1/200) - Application project (Scale: 1/200)4.91 MBJPEG
Başlık
Yapı Kredi Bankası Bayramoğlu Sosyal Tesisleri: Ön proje - Yapı Kredi Bank Social Facilities in Bayramoğlu: Preliminary project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1973 yılında tasarlandı ve 1975-1976 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1973 and implemented between 1975-1976.
Yayın Tarihi
1974-05-18
Dil
Türkçe
Kapsam
Bayramoğlu, Darıca, Kocaeli 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204763
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
109,5-60 cm, 109,3-59,5 cm, 109,5-60,7 cm, 109,4-60,8 cm, 109,5-59,8 cm, 109-59,7 cm, 109,5-59,3 cm, 107-71 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
7
Kod
TTSPYABD003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.