Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliği: Yarışma projesi - Turkish Embassy in Bonn: Competition project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPTCBD001001.jpgVaziyet planı (Ölçek: 1/500), zemin kat planı - Site plan (Scale: 1/500), ground floor plan21.56 MBJPEG
TTSPTCBD001002.jpgGüneydoğu cephesi, güneybatı cephesi, kuzeydoğu cephesi, kuzeybatı cephesi, kançılarya giriş holünden kesit, büyükelçi evi giriş holünden kesit - Southeast elevation, southwest elevation, northeast elevation, northwest elevation, section through the entrance hall of the chancellery, section through the entrance hall of the ambassador's residence28.06 MBJPEG
Başlık
Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliği: Yarışma projesi - Turkish Embassy in Bonn: Competition project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Not
Proje, 1963 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından açılan yarışmada ikincilik ödülü aldı ve uygulanmadı. - The project was awarded the second prize in the competition held by Ministry of Public Works in 1963 and not implemented.
Yayın Tarihi
1963
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204738
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
75-75 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPTCBD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.