Stad Oteli: Fotoğraflar - Hotel Stad: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPSTOH002001.jpg309.75 KBJPEG
TTSPSTOH002002.jpg325.6 KBJPEG
TTSPSTOH002003.jpg297.15 KBJPEG
Başlık
Stad Oteli: Fotoğraflar - Hotel Stad: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Not
Proje, Emekli Sandığı tarafından 1964 yılında açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1966-1970 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the competition held by Retirement Fund in 1964 and implemented between 1966-1970.
Kapsam
Altındağ, Ankara 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204733
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Negatif film - Negative film, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
3
Kod
TTSPSTOH002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.