Sion Çok Katlı Çarşı: Fotoğraflar - Sion Multi-Storey Market: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPSICH001001.jpg261.6 KBJPEG
TTSPSICH001002.jpg166.68 KBJPEG
Başlık
Sion Çok Katlı Çarşı: Fotoğraflar - Sion Multi-Storey Market: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Not
Proje, 1960 yılında tasarlandı ve uygulandı. - The project was designed and implemented in 1960.
Kapsam
Tahtakale, Fatih, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204723
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Siyah Beyaz - Black & White
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPSICH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.