Rumeli Hisarı için Yenileme ve Çevre Düzenleme Projesi: Uygulama projesi - Renovation and Landscape Design Project for Rumeli Fortress: Construction project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPRUMD001001.jpgVaziyet planı - Site plan5.11 MBJPEG
TTSPRUMD001002.jpgKesit - Section3.98 MBJPEG
TTSPRUMD001003.jpgPlan - Plan13.83 MBJPEG
Başlık
Rumeli Hisarı için Yenileme ve Çevre Düzenleme Projesi: Uygulama projesi - Renovation and Landscape Design Project for Rumeli Fortress: Construction project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974)
Not
Proje, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 1958 yılında açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1958-1959 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded in the competition held by Ministry of Public Works in 1958 and implemented between 1958-1959.
Dil
Türkçe
Kapsam
Rumelihisarı, Sarıyer, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204709
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
150-80 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
3
Kod
TTSPRUMD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.