Oyak-Renault Otomobil Fabrikası, Montaj Binası Ek Bloku: Sistem ve maliyet etüdü - Oyak-Renault Automobile Factory, Additional Block to the Assembly Building: System and cost analysis
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPORFD004001.jpgSistem 1: A-A kesiti (Ölçek: 1/100), görünüş (Ölçek: 1/100), plan (Ölçek: 1/100), B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - System 1: Section A-A (Scale: 1/100), elevation (Scale: 1/100), plan (Scale: 1/100), section B-B (Scale: 1/100)7.19 MBJPEG
TTSPORFD004002.jpgSistem 3: A-A kesiti (Ölçek: 1/100), görünüş (Ölçek: 1/100), plan (Ölçek: 1/100), B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - System 3: Section A-A (Scale: 1/100), elevation (Scale: 1/100), plan (Scale: 1/100), section B-B (Scale: 1/100)5.81 MBJPEG
TTSPORFD004003.jpgSistem 4: A-A kesiti (Ölçek: 1/100), görünüş (Ölçek: 1/100), plan (Ölçek: 1/100), B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - System 4: Section A-A (Scale: 1/100), elevation (Scale: 1/100), plan (Scale: 1/100), section B-B (Scale: 1/100)7.23 MBJPEG
TTSPORFD004004.jpgSistem 4': A-A kesiti (Ölçek: 1/100), görünüş (Ölçek: 1/100), plan (Ölçek: 1/100), B-B kesiti (Ölçek: 1/100) - System 4': Section A-A (Scale: 1/100), elevation (Scale: 1/100), plan (Scale: 1/100), section B-B (Scale: 1/100)6.1 MBJPEG
Başlık
Oyak-Renault Otomobil Fabrikası, Montaj Binası Ek Bloku: Sistem ve maliyet etüdü - Oyak-Renault Automobile Factory, Additional Block to the Assembly Building: System and cost analysis
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Dil
Türkçe
Kapsam
Nilüfer, Bursa 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204698
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
32-22 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve yapıştırma - Ink and sticker on tracing paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TTSPORFD004
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.