Nuri Altay Evi: Fotoğraflar - Nuri Altay House: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPNURH001001.jpg1.52 MBJPEG
TTSPNURH001002.jpg1.97 MBJPEG
TTSPNURH001003.jpg2.09 MBJPEG
TTSPNURH001004.jpg2.09 MBJPEG
TTSPNURH001005.jpg1.73 MBJPEG
TTSPNURH001006.jpg1.44 MBJPEG
TTSPNURH001007.jpg1.33 MBJPEG
TTSPNURH001008.jpg1.3 MBJPEG
Başlık
Nuri Altay Evi: Fotoğraflar - Nuri Altay House: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1980 yılında tasarlandı ve uygulandı. - The project was designed and implemented in 1980.
Kapsam
Tuzla, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204692
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
8
Kod
TTSPNURH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.