Mecidiyeköy İş Merkezi: Fotoğraflar - Mecidiyeköy Business Center: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPMIMH001001.jpg240.05 KBJPEG
TTSPMIMH001002.jpg274 KBJPEG
TTSPMIMH001003.jpg287.09 KBJPEG
TTSPMIMH001004.jpg327.55 KBJPEG
TTSPMIMH001005.jpg331.55 KBJPEG
TTSPMIMH001006.jpg346.19 KBJPEG
TTSPMIMH001007.jpg277.43 KBJPEG
TTSPMIMH001008.jpg347.61 KBJPEG
TTSPMIMH001009.jpg295.52 KBJPEG
TTSPMIMH001010.jpg206.76 KBJPEG
TTSPMIMH001011.jpg334.47 KBJPEG
TTSPMIMH001012.jpg335.96 KBJPEG
Başlık
Mecidiyeköy İş Merkezi: Fotoğraflar - Mecidiyeköy Business Center: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1985 yılında tasarlandı ve 1986-1989 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1985 and implemented between 1986-1989.
Kapsam
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204684
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
11
Kod
TTSPMIMH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.