Mecidiyeköy İş Merkezi: Ön proje - Mecidiyeköy Business Center: Preliminary project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPMIMD002001.jpgVaziyet planı (Ölçek: 1/500), kesitler (Ölçek: 1/500) - Site plan (Scale: 1/500), sections (Scale: 1/500)2.9 MBJPEG
TTSPMIMD002002.jpgKesit (Ölçek: 1/500) - Section (Scale: 1/500)2.58 MBJPEG
TTSPMIMD002003.jpg3. bodrum kat (-10.75 kotu) planı (Ölçek: 1/200) - 3rd basement floor (-10.75 level) plan (Scale: 1/200)2.57 MBJPEG
TTSPMIMD002004.jpg2. bodrum kat (-7.25 kotu) planı (Ölçek: 1/200) - 2nd basement floor (-7.25 level) plan (Scale: 1/200)2.63 MBJPEG
TTSPMIMD002005.jpg1. bodrum kat (-4.25 kotu) planı (Ölçek: 1/200) - 1st basement floor (-4.25 level) plan (Scale: 1/200)2.77 MBJPEG
TTSPMIMD002006.jpgZemin kat (-0.50 kotu) planı (Ölçek: 1/200) - Ground floor (-0.50 level) plan (Scale: 1/200)2.94 MBJPEG
TTSPMIMD002007.jpgZemin kat inşaat alanı planı (Ölçek: 1/200) - Ground floor construction area plan (Scale: 1/200)2.63 MBJPEG
TTSPMIMD002008.jpgNormal kat (1.-3. katlar) planı (Ölçek: 1/200) - Typical floor (1st-3rd floors) plan (Scale: 1/200)2.62 MBJPEG
TTSPMIMD002009.jpgNormal kat (4.-11. katlar) planı (Ölçek: 1/200) - Typical floor (4th-11th floors) plan (Scale: 1/200)2.58 MBJPEG
TTSPMIMD002010.jpg12. ve 13. kat planı (Ölçek: 1/200) - 12th and 13th floor plan (Scale: 1/200)2.61 MBJPEG
TTSPMIMD002011.jpgGüneybatı görünüşü (Ölçek: 1/200) - Southwest elevation (Scale: 1/200)2.81 MBJPEG
TTSPMIMD002012.jpgBatı cephesi (Ölçek: 1/200) - West elevation (Scale: 1/200)3.05 MBJPEG
TTSPMIMD002013.jpgDoğu görünüşü (Ölçek: 1/200) - East elevation (Scale: 1/200)2.98 MBJPEG
Başlık
Mecidiyeköy İş Merkezi: Ön proje - Mecidiyeköy Business Center: Preliminary project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1985 yılında tasarlandı ve 1986-1989 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1985 and implemented between 1986-1989.
Yayın Tarihi
[1985]
Dil
Türkçe
Kapsam
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204682
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
57-41 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve yapıştırma - Ink and sticker on tracing paper
Doküman Sayısı
13
Kod
TTSPMIMD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.