Mecidiyeköy İş Merkezi: Yayın için hazırlanan çizimler - Mecidiyeköy Business Center: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPMIMD001001.jpgVaziyet planı - Site plan2.02 MBJPEG
TTSPMIMD001002.jpgZemin kat planı - Ground floor plan3.81 MBJPEG
TTSPMIMD001003.jpg13. ve 14. kat planı - 13th and 14th floor plan13.75 MBJPEG
TTSPMIMD001004.jpgBoyuna kesit - Longitudinal section3.62 MBJPEG
TTSPMIMD001005.jpgAksonometrik perspektif - Axonometric perspective4.82 MBJPEG
Başlık
Mecidiyeköy İş Merkezi: Yayın için hazırlanan çizimler - Mecidiyeköy Business Center: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994)
Not
Proje, 1985 yılında tasarlandı ve 1986-1989 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1985 and implemented between 1986-1989.
Dil
Türkçe
Kapsam
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204681
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
39,8-55,7 cm, 54-35,2 cm, 76-53,8 cm, 53,8-35 cm, 75,7-53,8 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
5
Kod
TTSPMIMD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.