Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Merkezi: Yayın için hazırlanan çizimler - Karadeniz Technical University Academic Center: Drawings prepared for publication
Files
File Description SizeFormat 
TTSPKTVD001001.jpgYerleşim planı (1: Akademik merkez, 2: Şehirden geliş yolu, 3: Yurtlar, 4: Fakülteler) - Site plan (1: Academic center, 2: Main approach from the city, 3: Dormitories, 4. Faculty buildings)2.21 MBJPEG
TTSPKTVD001002.jpgZemin kat planı - Ground floor plan2.72 MBJPEG
TTSPKTVD001003.jpgRektörlük: 1. kat planı (1: Rektör kabul odası, 2: Rektörlük sekreteri, 3: Rektör özel çalışma odası, 4: Senato toplantı odası, 5: Rektör yardımcısı, 6: Genel sekreter odası) - Rectorate: 1st floor plan (1: Reception hall, 2: Secretary, 3: Rector's study room, 4: Senate meeting room, 5: Vice rector, 6: Registrar)2.55 MBJPEG
TTSPKTVD001004.jpgKütüphane: 1. kat planı (1: İdari bölüm, 2: Müdür odası, 3: Çalışanlar dinlenme odası, 4: Referans kitaplığı, 5: Seminer odası, 6: Kıymetli kitaplar bölümü, 7: Haritalar bölümü, 8: Çalışma kabinleri, 9: Müzik kitaplığı) - Library: 1st floor plan (1: Administrative section, 2: Director's room, 3: Employee break room, 4: Reference library, 5: Seminar room, 6: Precious books section, 7: Cartography section, 8: Study carrels, 9: Music library)1.94 MBJPEG
TTSPKTVD001005.jpgOditoryum: Farklı kullanışlara göre değişen salon ve sahne düzenini gösteren şema. - Auditorium: Diagram showing the different arrangements of the stage and the seating area1.42 MBJPEG
TTSPKTVD001006.jpgOditoryum: Farklı kullanışlara göre değişen salon ve sahne düzenini gösteren şema. - Auditorium: Diagram showing the different arrangements of the stage and the seating area1.4 MBJPEG
TTSPKTVD001007.jpgOditoryum: Taşıyıcı sistem şeması (1: Taşıyıcı betonarme ayaklar, 2: Görünür çelik makas) - Auditorium: Structural system diagram (1: Load bearing reinforced concrete columns, 2: Exposed steel trusses)1.11 MBJPEG
TTSPKTVD001008.jpgAtatürk Anıtı: Kesit - Atatürk Memorial: Section2.37 MBJPEG
TTSPKTVD001009.jpgAtatürk Anıtı: Görünüş - Atatürk Memorial: Elevation2.95 MBJPEG
Title
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Merkezi: Yayın için hazırlanan çizimler - Karadeniz Technical University Academic Center: Drawings prepared for publication
Creator
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Description
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974)
Note
Proje, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 1968 yılında açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1972-1976 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the competition held by Ministry of Public Works in 1968 and was implemented between 1972-1976.
Language
Turkish
Coverage
Ortahisar, Trabzon 
Subject
Location
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204657
Collections
Type
Format
45,8-33 cm, 46,6-33,7 cm, 15,5-15 cm, 12,5-13,6 cm, 62-24 cm, 90-25 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Number of Scanned Documents
9
Identifier
TTSPKTVD001
Rights
Open Access
Rights Holder
Doğan Tekeli
Accrual Method
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org