İstanbul Manifaturacılar Çarşısı: Fotoğraflar - Istanbul Textile Traders’ Market: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPIMCH015001.jpg154.48 KBJPEG
TTSPIMCH015002.jpg167.51 KBJPEG
TTSPIMCH015003.jpg116.82 KBJPEG
TTSPIMCH015004.jpg199.68 KBJPEG
TTSPIMCH015005.jpg193.28 KBJPEG
TTSPIMCH015006.jpg187.47 KBJPEG
TTSPIMCH015007.jpg346.99 KBJPEG
TTSPIMCH015008.jpg332.58 KBJPEG
TTSPIMCH015009.jpg242.68 KBJPEG
TTSPIMCH015010.jpg284.42 KBJPEG
TTSPIMCH015011.jpg212.55 KBJPEG
TTSPIMCH015012.jpg350 KBJPEG
TTSPIMCH015013.jpg229.29 KBJPEG
TTSPIMCH015014.jpg241.85 KBJPEG
TTSPIMCH015015.jpg299.32 KBJPEG
TTSPIMCH015016.jpg276.28 KBJPEG
TTSPIMCH015017.jpg232.94 KBJPEG
TTSPIMCH015018.jpg320.01 KBJPEG
TTSPIMCH015019.jpg403.91 KBJPEG
Başlık
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı: Fotoğraflar - Istanbul Textile Traders’ Market: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Tanım
Zeyrek'ten görünüm - View from Zeyrek
Not
Proje, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Kooperatifi tarafından 1960 yılında açılan ikinci yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1960-1967 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the second competition held by Istanbul Textile Traders’ Cooperative in 1960 and implemented between 1960-1967.
Kapsam
Unkapanı, Fatih, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204613
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
19
Kod
TTSPIMCH015
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.