İstanbul Manifaturacılar Çarşısı: Yayın için hazırlanan çizimler - Istanbul Textile Traders’ Market: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPIMCD004001.jpgÇarşının şehir içindeki yerini gösteren genel vaziyet planı - Master plan showing the location of the complex within the city1.34 MBJPEG
TTSPIMCD004002.jpgVaziyet planı - Site plan2.24 MBJPEG
TTSPIMCD004003.jpgÇarşı bloklarının Süleymaniye Külliyesi'ne göre yönlendirilişini gösteren şema - Diagram showing the orientation of the market blocks towards the Süleymaniye complex1.23 MBJPEG
TTSPIMCD004004.jpgKesit eskizi - Section sketch1.11 MBJPEG
TTSPIMCD004005.jpgKesit eskizi - Section sketch1.05 MBJPEG
Başlık
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı: Yayın için hazırlanan çizimler - Istanbul Textile Traders’ Market: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974)
Not
Proje, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Kooperatifi tarafından 1960 yılında açılan ikinci yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1960-1967 yılları arasında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the second competition held by Istanbul Textile Traders’ Cooperative in 1960 and implemented between 1960-1967.
Dil
Türkçe
Kapsam
Unkapanı, Fatih, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204597
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
11,3-9 cm, 55-15,7 cm, 17,1-9,5 cm, 15,6-12,5 cm, 12-13,2 cm, Aydınger kağıdı üzerine yapıştırma - Sticker on tracing paper, Ozalit baskı - Blueprint copy, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
5
Kod
TTSPIMCD004
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.