Gazprom Genel Müdürlük Kompleksi: Sunum kitabı - Gazprom Headquarters Complex: Presentation booklet
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPGZPDOC001001.jpg3.43 MBJPEG
TTSPGZPDOC001002.jpg1.26 MBJPEG
TTSPGZPDOC001003.jpg1.69 MBJPEG
TTSPGZPDOC001004.jpg1.69 MBJPEG
TTSPGZPDOC001005.jpg947.01 KBJPEG
TTSPGZPDOC001006.jpg1.59 MBJPEG
TTSPGZPDOC001007.jpg1.28 MBJPEG
TTSPGZPDOC001008.jpg1.38 MBJPEG
TTSPGZPDOC001009.jpg1.2 MBJPEG
TTSPGZPDOC001010.jpg1.4 MBJPEG
TTSPGZPDOC001011.jpg1.42 MBJPEG
TTSPGZPDOC001012.jpg1.46 MBJPEG
Başlık
Gazprom Genel Müdürlük Kompleksi: Sunum kitabı - Gazprom Headquarters Complex: Presentation booklet
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1993 yılında tasarlandı ve uygulandı. - The project was designed and implemented in 1993.
Dil
Türkçe
Kapsam
Moskova, Rusya - Moscow, Russia 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204560
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
12
Kod
TTSPGZPDOC001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.