Gazioğlu İş Merkezi: Etütler - Gazioğlu Business Center: Drafts
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPGAZH001001.jpg1.41 MBJPEG
TTSPGAZH001002.jpg1.94 MBJPEG
Başlık
Gazioğlu İş Merkezi: Etütler - Gazioğlu Business Center: Drafts
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1980 yılında tasarlandı ancak uygulanmadı. - The project was designed in 1980 but not implemented.
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204551
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPGAZH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.