Finansbank Genel Müdürlüğü için İç Mekan Tasarımı: Fotoğraflar - Interior Design Project for Finansbank Headquarters: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPFIGH001001.jpg304.76 KBJPEG
TTSPFIGH001002.jpg298.22 KBJPEG
TTSPFIGH001003.jpg217.91 KBJPEG
TTSPFIGH001004.jpg174.82 KBJPEG
TTSPFIGH001005.jpg191.22 KBJPEG
Başlık
Finansbank Genel Müdürlüğü için İç Mekan Tasarımı: Fotoğraflar - Interior Design Project for Finansbank Headquarters: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1988 yılında tasarlandı ve uygulandı. - The project was designed and implemented in 1988.
Kapsam
Esentepe, Şişli, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204549
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
5
Kod
TTSPFIGH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.