Emin Onat Kabri: Yarışma projesi - Emin Onat's Grave: Competition project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPEOKD001001.jpgPerspektif - Perspective4.18 MBJPEG
Başlık
Emin Onat Kabri: Yarışma projesi - Emin Onat's Grave: Competition project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli
Tanım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından açılan yarışmada birincilik ödülü alan projenin paftaları - Drawings of the project which was awarded the first prize in the competition held by Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) and Istanbul Technical University Faculty of Architecture
Not
Proje, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1966 yılında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the competition held by Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) and Istanbul Technical University Faculty of Architecture and implemented in 1966.
Dil
Türkçe
Kapsam
Zincirlikuyu, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204543
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
57,6-46,3 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TTSPEOKD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.