Eczacıbaşı İlaç Fabrikası: Fotoğraflar - Eczacıbaşı Pharmaceutical Factory: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPECLH003001.jpg314.45 KBJPEG
TTSPECLH003002.jpg364.91 KBJPEG
TTSPECLH003003.jpg260.7 KBJPEG
Başlık
Eczacıbaşı İlaç Fabrikası: Fotoğraflar - Eczacıbaşı Pharmaceutical Factory: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1989 yılında tasarlandı ve 1990-1992 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1989 and implemented between 1990-1992.
Kapsam
Lüleburgaz, Kırklareli 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204537
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
3
Kod
TTSPECLH003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.