Eczacıbaşı İlaç Fabrikası: Fotoğraflar - Eczacıbaşı Pharmaceutical Factory: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPECLH001001.jpg1.07 MBJPEG
TTSPECLH001002.jpg185.95 KBJPEG
TTSPECLH001003.jpg187.21 KBJPEG
TTSPECLH001004.jpg768.97 KBJPEG
TTSPECLH001005.jpg811.8 KBJPEG
TTSPECLH001006.jpg888.48 KBJPEG
TTSPECLH001007.jpg834.18 KBJPEG
TTSPECLH001008.jpg868.9 KBJPEG
TTSPECLH001009.jpg840.32 KBJPEG
TTSPECLH001010.jpg1.1 MBJPEG
TTSPECLH001011.jpg1.2 MBJPEG
TTSPECLH001012.jpg934.74 KBJPEG
TTSPECLH001013.jpg1,023.23 KBJPEG
TTSPECLH001014.jpg950.84 KBJPEG
TTSPECLH001015.jpg1.02 MBJPEG
TTSPECLH001016.jpg990.77 KBJPEG
TTSPECLH001017.jpg831.3 KBJPEG
TTSPECLH001018.jpg752.51 KBJPEG
TTSPECLH001019.jpg836.98 KBJPEG
TTSPECLH001020.jpg854.37 KBJPEG
TTSPECLH001021.jpg1.02 MBJPEG
TTSPECLH001022.jpg878.01 KBJPEG
TTSPECLH001023.jpg860.89 KBJPEG
TTSPECLH001024.jpg970.14 KBJPEG
TTSPECLH001025.jpg604.8 KBJPEG
TTSPECLH001026.jpg645.53 KBJPEG
TTSPECLH001027.jpg947.16 KBJPEG
TTSPECLH001028.jpg625.31 KBJPEG
TTSPECLH001029.jpg513.95 KBJPEG
TTSPECLH001030.jpg536.47 KBJPEG
TTSPECLH001031.jpg827 KBJPEG
TTSPECLH001032.jpg303.5 KBJPEG
Başlık
Eczacıbaşı İlaç Fabrikası: Fotoğraflar - Eczacıbaşı Pharmaceutical Factory: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1989 yılında tasarlandı ve 1990-1992 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1989 and implemented between 1990-1992.
Kapsam
Lüleburgaz, Kırklareli 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204535
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
32
Kod
TTSPECLH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.