Eczacıbaşı İlaç Fabrikası: Yayın için hazırlanan çizimler - Eczacıbaşı Pharmaceutical Factory: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPECLD001001.jpgVaziyet planı - Site plan3.25 MBJPEG
TTSPECLD001002.jpgGüneydoğu cephesi - Southeast elevation3.05 MBJPEG
TTSPECLD001003.jpgZemin kat planı - Ground floor plan4.56 MBJPEG
TTSPECLD001004.jpgAksonometrik kesit - Axonometric section5.88 MBJPEG
Başlık
Eczacıbaşı İlaç Fabrikası: Yayın için hazırlanan çizimler - Eczacıbaşı Pharmaceutical Factory: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994)
Not
Proje, 1989 yılında tasarlandı ve 1990-1992 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1989 and implemented between 1990-1992.
Dil
Türkçe
Kapsam
Lüleburgaz, Kırklareli 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204534
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
51,8-60 cm, 109,7-44,8 cm, 109,7-57,8 cm, 97,7-83 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep - Ink on tracing paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TTSPECLD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.