Dumlupınar Zafer Anıtı Alanı için Kentsel Alan Düzenleme Projesi: Uygulama projesi - Urban Design Project for Dumlupınar Victory Monument Area: Construction project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPDUAD002001.jpgVaziyet planı (Ölçek: 1/500) - Site plan (Scale: 1/500)3.61 MBJPEG
Başlık
Dumlupınar Zafer Anıtı Alanı için Kentsel Alan Düzenleme Projesi: Uygulama projesi - Urban Design Project for Dumlupınar Victory Monument Area: Construction project
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994)
Not
Proje, 1962 yılında açılan yarışmada birincilik ödülü aldı ve 1966 yılında uygulandı. - The project was awarded the first prize in the competition held in 1962 and implemented in 1966.
Dil
Türkçe
Kapsam
Dumlupınar, Afyonkarahisar 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204530
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
65-51,3 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TTSPDUAD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.