DUSA Endüstriyel İplik Fabrikası: Yayın için hazırlanan çizimler - DUSA Industrial Yarn Factory: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPDIPD001001.jpgYerleşim planı - Site plan2.9 MBJPEG
TTSPDIPD001002.jpgAksonometrik kesit - Axonometric section6.65 MBJPEG
TTSPDIPD001003.jpgZemin kat planı - Ground floor plan5.47 MBJPEG
TTSPDIPD001004.jpg1. kat planı - 1st floor plan4.74 MBJPEG
Başlık
DUSA Endüstriyel İplik Fabrikası: Yayın için hazırlanan çizimler - DUSA Industrial Yarn Factory: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Yapılar" (Yem Yayın, İstanbul, 1994)
Not
Proje, 1987 yılında tasarlandı ve 1988-1990 yıllarında uygulandı. - The project was designed in 1987 and implemented between 1988-1990.
Dil
Türkçe
Kapsam
İzmit, Kocaeli 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204526
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
103,6-81,3 cm, 53,7-75,7 cm, 93,4-83,2 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
4
Kod
TTSPDIPD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.