Danıştay: Yayın için hazırlanan çizimler - Council of State: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPDAND001001.jpgTip kat planı (1: Danışma ve bekleme salonu, 2: Daire başkanı odası, 3: Daire başkanı dinlenme odası, 4: Daire toplantı salonu, 5: Üyeler odası, 6: Raportörler odası, 7: Bürolar) - Typical floor plan (1: Information desk and waiting room, 2: Department head, 3: Department head's private room, 4: Department meeting room, 5: Members' room, 6: Reporters' room, 7: Offices)2.23 MBJPEG
Başlık
Danıştay: Yayın için hazırlanan çizimler - Council of State: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974)
Not
Proje, 1966 yılında tasarlandı ve 1969-1978 yılları arasında uygulandı. 2016 yılında yıkıldı. - The project was designed in 1966 and implemented between 1969-1978. Demolished in 2016.
Kapsam
Çankaya, Ankara 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204520
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
31,9-39,9 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TTSPDAND001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.