Chrysler Kamyon Montaj Fabrikası: Yayın için hazırlanan çizimler - Chrysler Truck Assembly Factory: Drawings prepared for publication
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPCKFD001001.jpgVaziyet planı (1: Giriş ve kontrol, 2: İdare Binası, 3: Kafeterya ve işçi soyunma odaları, 4: Fabrika, 5: Açık depolar, 6: Kazan dairesi ve kuvvet santrali, 7: Su kulesi, 8: Boya deposu) - Site plan (1: Entrance and control check point, 2: Administration building, 3: Cafeteria and workers' locker rooms, 4: Factory, 5: Outdoor storage area, 6: Boiler room and power plant, 7: Water tower, 8: Paint storage)2.63 MBJPEG
TTSPCKFD001002.jpgÇatı Strüktürü: Perspektif - Roof Structure: Perspective1.18 MBJPEG
Başlık
Chrysler Kamyon Montaj Fabrikası: Yayın için hazırlanan çizimler - Chrysler Truck Assembly Factory: Drawings prepared for publication
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler
Tanım
Çizimler, "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974) kitabında yayınlandı - Drawings were published in "Doğan Tekeli-Sami Sisa: Projeler, Uygulamalar: 1954-1974" (Apa Ofset, İstanbul, 1974)
Not
Proje, 1963 yılında tasarlandı ve 1963-1964 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1963 and implemented between 1963-1964.
Kapsam
Tuzla, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204518
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
50-40 cm, 12,4-15 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem - Ink and pencil on tracing paper
Doküman Sayısı
2
Kod
TTSPCKFD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.