Büyükhanlı Konut Sitesi: Fotoğraflar - Büyükhanlı Housing Complex: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPBHNH003001.jpg364.77 KBJPEG
TTSPBHNH003002.jpg278.73 KBJPEG
TTSPBHNH003003.jpg373.81 KBJPEG
TTSPBHNH003004.jpg529.49 KBJPEG
TTSPBHNH003005.jpg419.37 KBJPEG
TTSPBHNH003006.jpg341.08 KBJPEG
TTSPBHNH003007.jpg303.68 KBJPEG
TTSPBHNH003008.jpg417.6 KBJPEG
TTSPBHNH003009.jpg305.01 KBJPEG
TTSPBHNH003010.jpg396.03 KBJPEG
TTSPBHNH003011.jpg531.47 KBJPEG
TTSPBHNH003012.jpg607.62 KBJPEG
TTSPBHNH003013.jpg494.59 KBJPEG
TTSPBHNH003014.jpg574.8 KBJPEG
TTSPBHNH003015.jpg534.35 KBJPEG
TTSPBHNH003016.jpg342.54 KBJPEG
TTSPBHNH003017.jpg390.9 KBJPEG
TTSPBHNH003018.jpg406.53 KBJPEG
TTSPBHNH003019.jpg308.75 KBJPEG
TTSPBHNH003020.jpg338.71 KBJPEG
TTSPBHNH003021.jpg386.75 KBJPEG
TTSPBHNH003022.jpg312.77 KBJPEG
TTSPBHNH003023.jpg244.67 KBJPEG
TTSPBHNH003024.jpg317.11 KBJPEG
TTSPBHNH003025.jpg367.74 KBJPEG
TTSPBHNH003026.jpg441.93 KBJPEG
TTSPBHNH003027.jpg385.73 KBJPEG
TTSPBHNH003028.jpg467.11 KBJPEG
TTSPBHNH003029.jpg385.57 KBJPEG
TTSPBHNH003030.jpg238.81 KBJPEG
TTSPBHNH003031.jpg251.49 KBJPEG
TTSPBHNH003032.jpg347.5 KBJPEG
TTSPBHNH003033.jpg177.88 KBJPEG
TTSPBHNH003034.jpg122.01 KBJPEG
Başlık
Büyükhanlı Konut Sitesi: Fotoğraflar - Büyükhanlı Housing Complex: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1984 yılında tasarlandı ve 1986-1990 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1984 and implemented between 1986-1990.
Kapsam
Etiler, Beşiktaş, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204507
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
34
Kod
TTSPBHNH003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.