Büyükhanlı Konut Sitesi: Fotoğraflar - Büyükhanlı Housing Complex: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPBHNH002001.jpg751.57 KBJPEG
TTSPBHNH002002.jpg973.18 KBJPEG
TTSPBHNH002003.jpg1.06 MBJPEG
TTSPBHNH002004.jpg1.12 MBJPEG
TTSPBHNH002005.jpg1.21 MBJPEG
TTSPBHNH002006.jpg917.38 KBJPEG
TTSPBHNH002007.jpg967.83 KBJPEG
TTSPBHNH002008.jpg773.52 KBJPEG
TTSPBHNH002009.jpg941.33 KBJPEG
TTSPBHNH002010.jpg1.01 MBJPEG
TTSPBHNH002011.jpg1.32 MBJPEG
TTSPBHNH002012.jpg1.52 MBJPEG
TTSPBHNH002013.jpg1.13 MBJPEG
TTSPBHNH002014.jpg1.23 MBJPEG
TTSPBHNH002015.jpg1.21 MBJPEG
TTSPBHNH002016.jpg1.18 MBJPEG
TTSPBHNH002017.jpg1.42 MBJPEG
TTSPBHNH002018.jpg1.13 MBJPEG
TTSPBHNH002019.jpg949.96 KBJPEG
TTSPBHNH002020.jpg842.97 KBJPEG
TTSPBHNH002021.jpg1.13 MBJPEG
TTSPBHNH002022.jpg1.26 MBJPEG
TTSPBHNH002023.jpg1.06 MBJPEG
TTSPBHNH002024.jpg827.95 KBJPEG
TTSPBHNH002025.jpg804.72 KBJPEG
Başlık
Büyükhanlı Konut Sitesi: Fotoğraflar - Büyükhanlı Housing Complex: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1984 yılında tasarlandı ve 1986-1990 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1984 and implemented between 1986-1990.
Kapsam
Etiler, Beşiktaş, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204506
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
25
Kod
TTSPBHNH002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.