Büyükhanlı Konut Sitesi: Fotoğraflar - Büyükhanlı Housing Complex: Photographs
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TTSPBHNH001001.jpg215.71 KBJPEG
TTSPBHNH001002.jpg207.66 KBJPEG
TTSPBHNH001003.jpg272.22 KBJPEG
TTSPBHNH001004.jpg305.12 KBJPEG
TTSPBHNH001005.jpg323.73 KBJPEG
TTSPBHNH001006.jpg245.67 KBJPEG
TTSPBHNH001007.jpg342.44 KBJPEG
TTSPBHNH001008.jpg227.29 KBJPEG
TTSPBHNH001009.jpg284.06 KBJPEG
TTSPBHNH001010.jpg338.38 KBJPEG
TTSPBHNH001011.jpg346.68 KBJPEG
TTSPBHNH001012.jpg424.17 KBJPEG
TTSPBHNH001013.jpg405.68 KBJPEG
TTSPBHNH001014.jpg354.02 KBJPEG
TTSPBHNH001015.jpg236.22 KBJPEG
TTSPBHNH001016.jpg230.72 KBJPEG
TTSPBHNH001017.jpg260.72 KBJPEG
TTSPBHNH001018.jpg325.45 KBJPEG
TTSPBHNH001019.jpg261.11 KBJPEG
TTSPBHNH001020.jpg258.03 KBJPEG
TTSPBHNH001021.jpg254.79 KBJPEG
TTSPBHNH001022.jpg261.16 KBJPEG
TTSPBHNH001023.jpg222.68 KBJPEG
TTSPBHNH001024.jpg270.92 KBJPEG
TTSPBHNH001025.jpg221.09 KBJPEG
TTSPBHNH001026.jpg268.81 KBJPEG
TTSPBHNH001027.jpg354.54 KBJPEG
Başlık
Büyükhanlı Konut Sitesi: Fotoğraflar - Büyükhanlı Housing Complex: Photographs
Yazar/Üreten
Doğan Tekeli, Sami Sisa
Not
Proje, 1984 yılında tasarlandı ve 1986-1990 yılları arasında uygulandı. - The project was designed in 1984 and implemented between 1986-1990.
Kapsam
Etiler, Beşiktaş, İstanbul 
Konular
Fiziksel Yeri
Doğan Tekeli Arşivi - Doğan Tekeli Archive
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/204505
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Pozitif film - Positive film, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
27
Kod
TTSPBHNH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Doğan Tekeli
Temin Şekli
Doğan Tekeli izniyle - Courtesy of Doğan Tekeli

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.